ه‍.ش. ۱۳۹۵ دی ۸, چهارشنبه

چو‌ استادی ؟ هوشنگ طالع . گسترش انفجارگونه‌ی ناسیونالیسم ایرانی در میان توده‌های جوانان

گسترش انفجارگونه‌ی ناسیونالیسم ایرانی در میان توده‌های جوانانی که نزدیک به چهار دهه با « سب و لعن » ناسیونالیسم ایرانی و پان‌ایرانیسم روبرو بوده‌اند ،جناح‌هایی از هیأت حاکمه را سخت به وحشت انداخته است و در نتیجه، می‌کوشند همه‌ی عوامل خود را که به عنوان « استاد » در دانشگاه‌ها مستقر کرده‌اند، ‌به میدان بیاورند و ستیز با ملی‌گرایی ایرانی یا پان‌ایرانیسم را در زرورق‌های دست‌ چندم « علمی » و « دانشگاهی » بپیچند!ادامه

هیچ نظری موجود نیست: