ه‍.ش. ۱۳۹۵ دی ۱, چهارشنبه

در اعماق چه میگذرد. بهروز سورن

جمع آوری اطلاعات از تبعیدی های سیاسی ایرانی تنها هم و غم وزارت اطلاعات رژیم حاکم نیست. جمهوری اسلامی برای برگزاری نشست ها و تجمع جاسوسانش در کشورهای اروپایی خانه های بسیار گرانقیمتی در مرکز شهر وین اجاره میکند و این نشست ها را در این مکانها برگزار میکند. در این زمینه و برای استتار خود از دید وزارت بودجه و مالیات شهر وین و دور ماندن از اسناد رسمی و قانونی تلاش می کنند تا مستقیم با صاحبخانه و برای مدتی کوتاه معامله کنند. خانه های خریداری شده قبلی از سوی سفارت نیز گاها در اختیار آنان قرار میگیرد. 
*در اعماق چه می گذرد؟ - بخش اول 

۱ نظر:

ناشناس گفت...آرم وزارت اطلاعات خیلی وقت است که عوض شده است،در ویکی پدیا فارسی می شود آن را دید

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/7/73/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.png