مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ دی ۲۴, جمعه

مرگ رفسنجانی 6

*سخترانی جنجالی دکتر سروش در مورد مرگ هاشمی رفسنجانی و انقلاب
* صفحه دو آخر هفته: نگاهی به کارنامه هاشمی رفسنجانی
*شعارهای حامیان جنبش سبز در مراسم تشییع جنازه (فیلم)
 *درگیری در مراسم تشییع هاشمی(فیلم)
 *تصاویری از بزرگترین تشییع پس از مرگ خمینی(تصویر) 
*گزارش کامل «انتخاب» از تشییع پیکر آیت الله هاشمی(فیلم) 
*اعتراض به نحوه پوشش صدا و سیما از مراسم تشییع هاشمی(فیلم)
 *گزارش تصویری از تشییع جنازه رفسنجانی(فیلم)
*آلبوم عکس؛ وداع با هاشمی رفسنجانی (تصویر)

مرگ هاشمی رفسنجانی شماره یک
مرگ هاشمی رفسنجانی شماره دو
مرگ هاشمی رفسنجانی شماره سه
مرگ هاشمی فسنجانی شماره چهار
مرگ هاشمی رفسنجانی شماره پنج
مرگ رفسنجانی شماره شش

 

هیچ نظری موجود نیست: