مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ دی ۱۸, شنبه

طراحی عملیات از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در آلمان.حنیف حیدر نژاد


 یک شهروند ۳۱ ساله پاکستانی به نام مصطفی ح. اوایل ژوییه ۲۰۱۶ در آلمان به دلیل احتمال جاسوسی برای رزیم ایران توسط نیروهای امنیتی و پلیس آلمان دستگیر شد.از نظر داستانی کل آلمان، این شهروند پاکستانی متهم است که راینهولد رُبه یک نماینده پارلمان آلمان از حزب سوسیال دمکرات را که قبلا رئیس انجمن دوستی آلمان- اسرائیل بوده، زیر نظر داشته و مسیر رفت و آمد و دیگر فعالیت‌های روزانه او را ثبت می کرده است. علاوه بر این، این شهروند پاکستانی همچنین متهم است که یک پروفسور فرانسوی- اسرائیلی را که در پاریس در یک مدرسه عالی اقتصاد تدریس می کرده نیز زیر نظر داشته اس.......تطراحی عملیات از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در آلمان.

هیچ نظری موجود نیست: