مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ دی ۲۷, دوشنبه

روایت جنجالی عبدالکریم سروش از هاشمی رفسنجانی/هاشمی به ولایت فقیه هیچ اعتقادی نداشت!

۶ نظر:

منیژه حبشی گفت...


واقعیت در سخنان آقای سروش جایگاهی ندارد.مجاهدین و اشتباهات عظیمشان و خیانتهای رهبری آن جای خود را دارد ولی جعل واقعیت کردن و خمینی و رفسنجانی و بهشتی و ... را قربانی خشونت طلبی مجاهدین دانستن جز وارونه جلوه دادن واقعیت ها نیست. وقاحت و جعل واقعیت ها در سخنان این فرد که خود با شرکت در انقلاب فرهنگی جنایت عظیمی کرد که خود همانند یک نسل کشی است و در همین حال بری کردن افرادی مانند رفسنجانی از جنایات عظیم آن دوران، کلمات را در در مقابله با اینهمه دروغ عاجز میکند. آقای سروش شرم خصلتی انسانیست!

کوچک مصدقی گفت...

این سروش هنوز هم همان هست که در اوین زندانیان را هدایت میکرد دستکههش همان هست و میشود گفت یک پاسدار خجالتی هست

ناشناس گفت...

خر عیسی اگر بمکه برند
چون بیاید هنوز خر باشد
هادی

ناشناس گفت...

از ابواب جمعی اورسورواز بیش از این انتظار نمی‌رود، دیگران چرا در دستگاه آنان می‌روند. سخن دکتر سروش و هر کس دیگر را باید با دلیل و برهان پاسخ داد. غیر از این بی فرهنگی است بی تعارفو

ستمدیده

جواد گفت...

به جماعت اوورسورواز کاری نداریم. ولی وقتی شروش میگوید مجاهدین آغازگر خشونت بودند آیا فراموش کرده دسته های وحوش را که از فردای انقلاب قمه به دست همه را سرکوب می کردند؟ آیا برای خودشیرینی بالانس میکند؟
کدام استدلال پشت این اراجیف خوابیده ؟؟؟؟

منیژه حبشی گفت...

جناب ستمدیده گرامی، قبل از اظهار نظر درباره افراد و نظراتشان و راندن همه تحت نام «ابواب جمعی» مجاهدین خوبست قدری آنها را بشناسید و بعد نظر بدهید!
سروش کدامین حرکت مردمی را در این ۳۸ سال داشته که من و سایر مخالفین این نظام جنایتکار چشم برآن بسته ایم؟
زیبا سخن گفتن ایشان، نقش او را در جنایات بیشمار فرهنگی رژیم میپوشاند؟