مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ دی ۲۲, چهارشنبه

اخبار زندانیان سیاسی تحت الشعاع به گور سپردن یک جنایتکار! عاطفه اقبال

اخبار زندانیان سیاسی تحت الشعاع به گور سپردن یک جنایتکار!
دیروز یک قاتل مرد و امروز روز خاکسپاری او است. همه رسانه ها و حتی صفحات شخصی در پی پوشش دادن اخبارآن هستند. و جبهه گیری ها و اختلاف عقاید داغ است. بحث های آتشین! اما زندانیان سیاسی در این میان گویا فراموش شده اند. نگذاریم اخبار وضعیت اعتصابیون زندانی تحت الشعاع به گور سپردن یک جنایتکار #هاشمی_رفسنجانی قرار گیرد. قاتلی مرد. کاش می ماند و روزی حساب پس میداد و اسرار ناگفته را میگفت. اما نماند و یک شر از سر مردم کمتر و چه بهتر! آرش_صادقی امروز به کمک دستگاه اکسیژن تنفس میکند. پدر آرش میگوید حال پسرش بسیار وخیم است ولی سپاه از فرستادن پسرش به بیمارستان جلوگیری کرده و او را گروگان گرفته است. او میگوید یکی از بازجویان به آرش گفته است که او زنده از زندان بیرون نخواهد رفت. آرش حتی بعد از معالجه هم به وضعیت عادی برنخواهد گشت. کلیه راست او هفتاد در صد و کلیه چپش بیست در صد دچار آسیب دیدگی شده اند. روده او چسبندگی شدید پیدا کرده و خطر مرگ هر لحظه وجود دارد.......اخبار زندانیان سیاسی تحت الشعاع به گور سپردن یک جنایتکار

هیچ نظری موجود نیست: