ملت

ملت

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۵ اسفند ۲۷, جمعه

شاعرملیِ بیگانه پرست! محمدرضا پورشجری

ادیب برومند نظم نویسی که یک عمر واژۀ «استاد» را بجای صفتِ به واقع زیبنده تر «سیّد» به اسم خود سنجاق کرده بود،عاقبت چندروز پیش مرد. او در سراسر عمر طولانی خود با صدور سروده هایی بنام ایران و وطن و میهن و با ژست ملی گرایی و میهن پرستی، همزمان در مدح وحوش بیابان های عربستان شعر می سرود. او در جنب اشعاری که ملی و میهنی خوانده می شد، از دشمنان ایران و ایرانی و از دزدها و آدمکش های مدینه هم ستایش .*شاعرملیِ بیگانه پرست!

۲ نظر:

ناشناس گفت...

بس کن آقا بس کن! به ژست ملی میهنی خودت نگاه کن و دیگر خموش!پشت سر مرده که هنوز دو هفته از مرگش نگذشته با این بی ادبی حرف زدن هرگز نه در آئین زردتشت نه مانی پسندیده که نیست اهریمنی ست. از ضعف و اشکال دیگران، اگر در کار باشند، خوشحال شدن و گل کردن و شکفتن و سوژه برای مقاله های پزی پیدا کردن، عین بی پرنسیبی و فقر فرهنگی و انسانی ست. طرفداریتان را از ایرانیان از ما دریع کنید.

راستی

ناشناس گفت...

جبهه ملی اگر آدم درست و حسابی داشت به این فلاکت نمی افتاد. جبهه ملی بزرگش سنجابی بود که بند تنبان را جلوی خمینی به آب داد.
کسی که دعایی برایش نماز میت بخواند در واقع دوبار مرده است.خیلی غم انگیز است سر نوشت جبهه ملیی که امثال این شخص سر درمدارش باشند. شعر های این آقا در وصف پیامبر اسلام و امام دوازدهم شیعیان هماز حق نباید گذشت واقعا بند تنبانی است. خدا از سر تقصیرات همه ما بگذرد و همه رفتگان رادر سایه رجمت خود بیامرزد.

سیمین کمالیان