مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه

برای آرش صادقی و گلرخ ایرایی مهتاب قربانی

حقیقی ترین عاشق خسته جان جهان
در تو می پیچم بر دامنه ی سرخ دماوند
در من می خرامی و بر فراز می شوی
بمان
بگو خورشید سر برنیاورد
بگو تیرت در چله ی کمان آرام بگیرد
بمان درمن
که فردا
تمام زنان این دیار تو را آبستن اند......ادامه


هیچ نظری موجود نیست: