مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲, شنبه

چرا به ملانشون رای می دهم؟.عاطفه اقبال

 سیاست خارجی کاندیداها برای من بسیار در انتخابم تعیین کننده بود. ابتدا صحبت های بنوآ هامون که با ایده های جدید بصورت غیرمنتظره ای در حزب سوسیالیست رای آورد و بعنوان نماینده این حزب انتخاب شد، برایم جالب بود و به سمت او توجه پیدا کردم. اما هر چه بیشتر برنامه ها و سخنانش را گوش دادم آن اساس و پایه محکمی که باید یک کاندیدا بتواند روی آن تکیه کند را نیافتم. ایده های هامون جالب است اما برنامه ای که بتواند آنها را به اجرا برساند از نظر من وجود ندارد و در خود او نیز این تجربه و توان را ندیدم. از طرفی او   http://neveshtehayatefeh.blogspot.fr/2017/04/blog-post_21.html

هیچ نظری موجود نیست: