ملت

ملت

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ اردیبهشت ۹, شنبه

نقدی بر نظریه‌ ملی‌مذهبی محمد حیدری روزنامه نگار

جریان ملی‌مذهبی، اتحادیه‌‌ای هویتی-ایدئولوژیک بود (و هست). بن‌بستی که ملی‌مذهبی دچارش شد، از همین‌جا آغاز ‌می‌شود. آن هویت ایدئولوژیک که ملی‌مذهبی منادی‌اش شد، هم سویه‌ای ایران‌گرایانه و مرکز محور دارد و هم پاره‌ای مذهبی و شیعه‌گرا.اما جامعه چندپاره ایران، هر روز که می‌گذرد، بیشتر و عمیق‌تر در طوفان گریز از مرکز و چندپاره‌گی فرو می‌رود، و دیگر سال‌ها است که ا.نقدی بر نظریه‌ ملی‌مذهبی

هیچ نظری موجود نیست: