مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ فروردین ۲۰, یکشنبه

آنکه بدور خورشید می گردد زمین نیست «جنایت» است! عاطفه اقبال

آنکه بدور خورشید می گردد زمین نیست «جنایت» است!اینروزها به یمن دنیای مجازی از همه رویدادها در هر کجای جهان مطلع می شویم! البته آنانکه باید بدانند می دانند که این تمامی رویدادها ! نیست. آن قسمتی است که باید بیرون بیاید و افکار عمومی را مثبت یا منفی جهت دهد! عکس های داغ و تهییج کننده از جنگ ها، کشت و کشتارها، بمب گذاری ها، غرق شدنها و آتش سوزی ها توسط خبرگزاری ها بسرعت و گاهی در زمان تعیین شده! انعکاس وسیع می یابد. محکومیت های سریع و موضع گیری های مختلف و بدنبالش اختلاف عقایدی که در دنیای مجازی و واقعی عده ای را برای مدتی دوباره بر سر کار می گذارد تاhttp://neveshtehayatefeh.blogspot.fr/2017/04/blog-post.htm

هیچ نظری موجود نیست: