ملت

ملت

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۰, شنبه

روحانی با 22 میلیون و 796 هزار و 468 رای پیروز انتخابات شد

 
در میهن جم دوباره شور  و غوغاست                     
                                            چون مسند انتخاب روحانی راست
احسنت به شیخنا که با دانش و هوش                         
                                             پالان دگر الاغ خود را آراست
«سید علی» و «سید حسن» خوشحالند                        
                                       آقای «رئیسی» ز خوشی مینالند
هر سه زخوشی بیضه و ملت نان را                              
                                   در کاسه ی خالی زغذا میمالند

۴ نظر:

محمود گفت...

این عبرت تاریخ و ورشستگی به تقصیر سکتاریستی است که بزرگترین ضربه را جنبشهای آزادیخواهی ایران زده ولی کماکان "باروتش"و "شاهدانه" است!
https://www.mojahedin.org/news/198787/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-(%DB%B1%DB%B0)

بدون توجه به درست یا نادرست بودن ولی انکار واقعیتهای اجتماعی-سیاسی امروز جامعه ایران به چه منظور است؟!

ناشناس گفت...

ممکنه شما کمی از نوشته ها بخصوص اشعارتان بیضه زدائی کنید؟ با علاقه و اتصال فردی شما با این امکنه کاری ندارم خود دانید اما خواننده بیچاره چه تقصیری دارد که ذله اش میکنید با این قطار بیضه ها. بخاطر رعایت حقوق بشر هم که شده، مراعات بفرمائید

هانی

محمود گفت...

اینکه هیچ نظری موجود نیست جالب توجه است!؟

esmail گفت...

عزیز دل
نخست اینکه نیمی از بشریت بیضه دارند و بیضه چیز بدی نیست. اقامحمد خان نداشت تبدیل به کمپلکس شد و دست وبه کشتار زد
دوم اینکه قبل از من بزرگانی چون عبید و سعذدی ومولانا نه تنها از بیضه بل از عناصر نزدیک به مقام معظم بیضه یاد کرده اند
چون ذکر سوی مقر میرفت راست
خست و خشتی ناگهان از سقف خاست
یا سعدی
راست بینی چو جسر بغدادش
اب در زیر و مردمان در پشت
یا عبید
...ر من چون علم برافرازد
کم ز سنجوق شاه غازی نیست
سنجوق یعنی پرچم
در هر حال در شعر جای شرم نیست برادر
شما نیز بر مقوله بیضه به چشم محبت بنگرید
باقی بقای شما