مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۰, چهارشنبه

افشاگری (این صدای رئیسی است در حال راضی کردن منتظری برای اعدام ۲۰۰ نفر)

۱ نظر:

همنشین بهار گفت...

در اسیرکُشی سال ۶۷، قتل کسانیکه بیشترشان پیش‌تر حکم گرفته بودند شقاوت محض است و نقش رئیسی در آن تردید برنمی‌دارد، اما این صدا، صدای رئیسی نیست.
کسیکه دارد می‌گوید: حدود دویست نفر هستن که اینا رو...»، جسینعلی نیری است.
...
غبارزدایی از آینه‌ها
متن نوشتاری سخنان آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های ۶۷
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=418

همنشین بهار