مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۰, چهارشنبه

آشنایی با فرهنگ اصطلاحات سیاسی /فاشیسم/ نیره انصاری

«ظهور فاشیسم تازه در فرانسه موجب پیروزی «ایمانوئل مکرون» شده است!»«…این روزنامه انگلیسی افزود:« گزینه ای جز متوقف کردن لوپن وجود ندارد، زیرا که «شبح فاشیسمیِ جدید همچنان برقرار است.»......به باور موسولینی «فاشیسم یک مفهوم مذهبی است که انسان در آن وابسته به قانونی اعلی و اراده ی واقعی است که از فرد تجاوز می‌کند و به عضویت یک جامعه ی روحانی ارتقا می یابد. به نظر می‌رسد کسانی در سیاست‌های مذهبی فاشیسم، چیزی جز فرصت طلبی ندیده اند، این معنا را درک نکرده اند که فاشیسم افزون بر آنکه یک سیستم حکومتی است، فراتر ازهمه، یک سیستم فکری نیز هست. فاشیسم با تمام تجربه‌های فردی دارای طبیعت مادی، مانند آنچه در مائه هجدهم رایج بود مخالفت نماید. فاشیسم مخالف استقلالِ فردی و طرفدار دولت است و برای فرد تا آنجایی ارزش قائل می‌شود که با دولت، یعنی وجدان و اراده عمومی انسان در وجود تاریخی وی منطبق گردد. اصول آزادی دولت را در مقابل مصالحِ فرد انکار می کند؛ اما فاشیسم، دولت را به عنوان یک واقعیت حقیقی مبنا قرار می دهد.»ادامه

هیچ نظری موجود نیست: