ملت

ملت

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ اردیبهشت ۳۰, شنبه

وجدان یا مصلحت، پایبندی به اخلاق یا فرصت‌طلبی؟حنیف حیدرنژاد

آیا حضور «جمعیت میلیونی در انتخابات ریاست جمهوری» دلیلی بر درستی این رفتار، یعنی شرکت در «انتخابات» است؟ در پاسخ به این پرسش دو دیدگاه در مقابل هم قرار دارند. از زاویه سیاسی، شرکت در انتخابات، عملی‌ست واقع‌بینانه، زیرکانه، خردمندانه و در صحنه‌ی بازی قدرت و سیاست در جمهوری اسلامی، به لحاظ تاکتیکی، حتی اقدامی‌ست هوشمندانه و به همین خاطر به لحاظ منطقی، رفتاری‌ست درست و قابل فهم. این منطق، تغییر و اصلاح جزیی و میلی‌متری را بهتر از درجا زدن یا واگذار کردن صحنه به آنان که وضعیت موجود را به عقب، برگشت خواهند داد می‌داند. این منطق حفظ وضعیت «بد» موجود را بهتر از .وجدان یا مصلحت، پایبندی به اخلاق یا فرصت‌طلبی؟

هیچ نظری موجود نیست: