ملت

ملت

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۹, جمعه

*انتخابات ریاست جمهوری: صف های طولانی

۱ نظر:

ناشناس گفت...

مردم ایران، که بیشترشان دل خوشی به هیچ آخوندی ندارند، بی اعتنا به دستگاه اورسورواز و افراد شریف و خیلی خوشنامی چون عباس فخرآور و حسین داعی و مناشه امیر و حمزه فلاحتی...، حدود ۴۰ میلیون نفر پای صندوقهای رأی رفتند و درس بزرگی به مریم رجوی و پسر شاه و سینه چاکان ترامپ و نتان یاهو دادند. نتیجه انتخابات می‌تواند آن دسته از ایرانیان شرافتمند را هم که به حق نسبت به رژیم جمهوری اسلامی دافعه دارند به مکث و تامل وادارد.

از صبح امروز و بلکه از دیشب، مهدی ابریشمچی و دو سه نفر دیگر، اطلاعیهِ بعد از اعلام آراء را تنظیم فرموده اند مبنی بر اینکه بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد مردم که آنهم ساندیس خور و مزدبگیر بوده‌اند، کسی رأی نداده‌ و حوزه های رای گیری تماماً سوت و کور و خلوت بوده است!

رژیم با روحانی و رئیسی با بی روحانی و رئیسی ، باطل و ناحق بود و هست و درواقع، مردم نه به این فرد یا آن فرد بلکه به جریان فاسد قاتل حکومتی نه گفتند و این معنی‌اش مشروعیت حکومت نیست. محمد