مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ خرداد ۱۵, دوشنبه

رمضان، ماه خون و ترور خالد صالح

ریشه‌ها و خاستگاه‌های این امر به قرنها پیش، به بدو اسلام و به نخستین جهاد مسلمانان، برمی‌گردد: بدر الکبری، یا غزوه بدر، نخستین نبرد بزرگ دوران محمد، میان مسلمانان و کافران مکه، در دومین سال هجرت در هفدهم ماه رمضان اتفاق افتاد.جنگ بدر، نامی برجسته در حافظه نظامی‌ مسلمانان و  همواره یکی از نقاط ارجاع جنگی آنها بوده است: دولت مصر در سال ۱۹۷۳، عملیات عبور از کانال سوئز را در آغاز جنگ یوم کیپور، «عملیات بدر» نامید. ایران نیز در سال ۱۳۶۳ یکی از عملیتهایش در جریان جنگ ایران و عراق در محور هور الهویزه  را عملیات بدر نامگذاری کرد. تشکیلات نظامی گروه شیعی وابسته به ایران در عراق نیز که در دهه هشتاد میلادی توسط محمد باقر حکیم تأسیس شد، «سپاه بدر» نامیده می‌شودرمضان، ماه خون و ترور  

هیچ نظری موجود نیست: