مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ شهریور ۱۴, سه‌شنبه

پشتیبانی پرشور امروز مردم از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی

پشتیبانی پرشور امروز مردم از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی امروز، 14 شهریور 1396، کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی به همراه گروهی دیگر از شهروندان تهرانی در برابر مجلس رژیم جمهوری اسلامی گرد آمده، پشتیبانی خود را ازکارگر زندانی، رضا شهابی، و دیگر زندانیان سیاسی اعلام داشتند.این همایش از سوی همسر رضا شهابی، کنشگر کارگری زندانی، فراخوانی شده بودهمایشگران، از جمله، شعار می دادند: "کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد"، "کارگر زندانی، آزاد باید گردد".http://www.iranglobal.info/node/61861

هیچ نظری موجود نیست: