22بهمن

22بهمن

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ شهریور ۲۹, چهارشنبه

اعترافات شوک آور دختر آذربایجانی: ما را به خانه امام جمعه بردند

در شهر قم خواستند که دختران (شش دختر بودند) برای مراسم تولد فاطمه زهرا به خانه امام جمعه شهر بروند. ما هم خوشحال رفتیم. شب که شد ساعت 11 مرا به اتاق امام جمعه انداختند و وی مرا صیغه (ازدواج موقت) خود کرد. از ترس و خجالت لال شده بودم،   نزدیکی های صبح به محل مدرسه دینی بازگشته و بعدها متوجه می شود که سایر خواهران دینی همراه وی، در اتاق های دیگری مورد عقد
صیغه موقت (تجاوز دینی) توسط سایر علمای دینی قرار داشته اند.

ملایان در قم، دختران زیبای آذربایجانی طلبه تحصیلات اسلامی را مورد عقد صیغه (اجباری) قرار دادند.
اعترافات تکان دهنده دختری از جمهوری آذربایجان بنام "گول تکین مجید اوا" که برای تحصیل و مطالعات اسلامی به ایران رفته و توسط امام جمعه شهر قم مورد تجاوز (صیغه تحمیلی) قرار گرفته بود.
بگفته وی از سال 2006، همه دختران آذربایجانی که در ایران برای تحصیل دینی می روند، بکارت آنان زایل می شود و بسیاری از آنان در بازگشت به جمهوری آذربایجان، دیگر نمی توانند ازدواج کنند. آنها می ترسند که شب عروسی، به خانه هایشان بازگردانده شوند. لذا بسیاری از آنان مانند اوجاک نجات و بقیه برای رفع نیاز جنسی اراذل، به عقد صیغه (اجباری) درآورده می شوند.
گول تکین مجید اوا می گوید که در مدرسه دینی، برخی از علمای دینی گفته اند که دختران باکره هم میتوانند به عقد ازدواج موقت صیغه تن دهند. آنها را با واسطه گری معلمان دینی زن، به عقد صیقه در می آوردند.
"در شهر قم خواستند که دختران (شش دختر بودند) برای مراسم تولد فاطمه زهرا به خانه امام جمعه شهر بروند. ما هم خوشحال رفتیم. شب که شد ساعت 11 مرا به اتاق امام جمعه انداختند و وی مرا صیغه (ازدواج موقت) خود کرد. از ترس و خجالت لال شده بودم، چون به ما یاد داده بودند که در ایران، امام جمعه هر شهر نماینده رهبر آیت اله خامنه ای است و آیت اله خامنه ای هم، نماینده امام دوازدهم غایب، آقا امام زمان است. پس اگر با (خواسته) امام جمعه مخالفت کنی، مانند آن است که با خود امام دوازدهم غایب، آقا امام صاحب الزمان مخالفت کردی"
گول تکین مجید اوا می گوید که نزدیکی های صبح به محل مدرسه دینی بازگشته و بعدها متوجه می شود که سایر خواهران دینی همراه وی، در اتاق های دیگری مورد عقد صیغه موقت (تجاوز دینی) توسط سایر علمای دینی قرار داشته اند.
"چون که ما دختران بسیار زیبایی بودیم. من چند ماه بعد به جمهوری آذربایجان برگشتم چرا که کم مانده بود از فکر (این فاجعه) دیوانه بشوم از اینکه ما را برای مطالعات دین به ایران اعزام کردند و در آنجا ما را صیغه کردند. بعضی از خواهران همراه ما، (ناچار) هنوز در ایران مانده اند. چند نفری حامله شده و فرزندان (صیغه ای) بدنیا آوردند. اما معلوم نیست که پدر کودک کیست. چرا که این خواهران بعد از آن حادثه (شب اول با امام جمعه) با ده ها نفر (ملایان) دیگر صیغه (ازدواج موقت) شدند"
گول تکین مجید اوا ادعا می کند که پس از بروز این اتفاقات (صیغه اجباری)، بسیاری از والدین فرزندان خود را برای تحصیل دینی به ایران نمی فرستند و بسیاری از آنها به اصرار والدین به جمهوری آذربایجان بازگشته اند.
گول تکین مجید اوا می گوید که او در یک شرکت کار می کند. اما هنوز نتوانسته که ازدواج بکند. او بعد از این حادثه، حجاب برانداخته و دیگر نماز هم نمی خواند. "ملاها انسان از دین متنفر می کنند. من بنظرم این گناه از اسلام نیست. این سرگرمی ملایان بی شرف تحت لوای دین است. شاید در آینده حجاب سر کنم ولی در حال حاضر قلبم بشدت (از دین) شکسته است.
ترجمه از: محمود ماهری
http://repost.az/news/3929

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سا سان
سلام
من نه تنها تعجب نمی کنم بلکه امری عادی وحتمی میدانم. آخوندها با خودشان هم درحجره چنین کاری می کنند. البته اسم اینکار راهمجنسگرایی نمی گذارند. گوشت رومیدی به گربه می گی نخور. تشکر