مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ دی ۲۰, چهارشنبه

دکتر مجید سمیعی و امیدوار رضایی پزشکان ویژه‌ی هاشمی شاهرودی....ادامه مطلب

ایرج مصداقی : دکتر مجید سمیعی در گفتگو با «بی بی سی» مدعی شد که هاشمی شاهرودی را نمی‌شناخته و در جریان سفر وی به آلمان و بیمارستانی که ریاست آن را به عهده دارد، نبوده است! این ادعا بدون تردید عاری از حقیقت است. بیماری هاشمی‌شاهرودی رئیس مجمع تشخیص ...ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: