مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ دی ۲۰, چهارشنبه

و اما شـرم زده گـان ِتـاریـخ پویان انصاری

 پویان انصاری : واقـعـأ نمی دانم از کجا شروع کنم!؟ حقیقت اش دلم بدرد آمده است، عصبی شده ام، خشم و اندوه تمام وجودم را گرفته است! شاید خیلی ها فقط از دستِ این روزگار به نالند ولی من علاوه بر آن، از دست این هواداران پُـرو و یا خجالتی ...ادامه مطلب

هیچ نظری موجود نیست: