مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ خرداد ۶, یکشنبه

تداوم اعتراضات ایران؛ از کازرون تا شاهرود

۲ نظر:

ناشناس گفت...

البته ایشونمدعی هستن که تنها فردی هستند که بیوگرافی خودرا در سایتشان گذاشته اند ... بیوگرافی شناسنامه و خانواده مهم نیست بلکه بیوگرافی فعالیت سیاسی ایشان در همکاری با شخصی بنام داور در تلویزیون معلوم الحالی بنام رنگارنگ از اهمیت برخوردار است . بهرحال ایشان برای انهایی که باید بدانند ربشه و هویت سیاسی اش کاملا تابلوست .

ناشناس گفت...

تبریک سازمان مجاهدین به رهبر انقلاب برای تاسیس جمهوری اسلامی !
اینک که مردم ستم زده مابه رهبر انقلاب با میلیونها رای خود استقرار جمهوری اسلامی را تحقق بخشیدند ، ما افتخار داریم که گرم ترین تبریکات را به عموم مردم جان برکف و شخص امام تقدیم میکنیم ...

و لذا مقام خطیر رهبری را که جسارت را از خود ایشان اموخته ایم بمثابه شاهد و سمبل شرف ملی و اسلامی تبریک خودرا در نهایت فروتتی بعرض برسانیم .

مجاهدین خلق ایران
این که جیزی نیست لطفا بروید مقاله نشریه مجاهد را در باره مار در استین انقلاب بخوانید و یا حمایت مجاهدین از دانشجویان پیرو خط امام !
در دیگر شماره نشریه از خمینی بعنوان تبلور شرف و ازادگی بعنوان امام خمینی شناخته میشود !
موارد فوق فقط یک جرعه از یک بشکه است ... !
حتی تا ۴۰ روز قبل از سی خرداد ۶۰ از خنینی به عنوان رهبر انقلاب نام برده میشود !

الغرض اینکه مطالب فوق متعلق به حزب توده و یا اکثریت نیست بلکه متعلق به مجاهدین تصفیه شده ای است که در دهه ۵۰ تصفیه شده بودند و پس از ۵۷ در سایه انقلاب اسلامی و جو مذهبی حامعه از یکسو و غیبت بزرگان سازمان از سوی دیگر تجدید حیات کردنند و دست گلهای زیادی به اب دادند ... وحالب که برای مطرح کردن خودشون سوابق درخشان نظلمی دهه ۵۰ را فرصت طلبانه تو جیب خود ریختند و یک بیوگرافی تحریف شده نیم بند جنجالی تحویل هواداران مشتاق دادند ! و اینگونه تاریخ جعل میشود اما هرگز نمیمیرد . اخر مگه نه اینکه ابرها میایندو میروند اما خورشید همواره میتابد .....
خاکزاد