مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مرداد ۳, چهارشنبه

مصباح یزدی: ولایت فقیه در حال افول است

۳ نظر:

ناشناس گفت...

مسعود رجوی محتسب نظام متشرع مجاهدین !
وخامنه ای سرکرده محتسبین نظام اخوندی !
در قدیم محتسب به کسانی میگفتند که کارشان حساب و کتاب بکن و نکن شرعیات بود و در واقع یکجورایی کارشناس مسائل عقیدتی - ایده الوژیک بودند و بند و تبصره و حوض و دیگ و غسل هفتگی و نظائر ان از امورات یومیه شان تلقی میشد . در نظام اخوندی جمهوری اسلامی در حال حاضر خامنه ای و در نظام کمپوتی ( دربسته ) مجاهدین نیز مسعود رجوی چنین نقشی را دارا هستند ...
خوب که چی ؟ منظور چیست ؟
منظور انست که مبادا زرق و برق و چهارتا پرژکتور ! جلوی دیدتان را بگیرد و مانند پامنبری های خامنه ای با انگشت اشاره سرکرده دزدها به سمت دزد خیالی رهسپار شوید و مرگ بر فلان و مرگ بر بهمان بگویید ! گرچه در بازار مکاره سیاست دادن ادرس غلط خودش یک تاکتیک سیاسی است خصوصا که محتسب با ریزش مواجه شود و حساب از دستش در برود و چه جالب که هردو محتسب امروز با ریزش مواجهند ! اخر نمیشود تا اخرعمر که دروغ گفت و برچسب زد ! اخر نمیشود که تا اخر عمر در حاشیه امنیت قلمزنان به مزد ! محتسب را پنهان کرد و داد مستضعفین و دموکراسی سرداد . در نظامات متشرع که در راس ان رهبر عقیدتی یا ولایتی قرار میگیرد همیشه قلمزنان به مزدی وجود دارند که با قلم خویش همواره در حال لیسیدن علم و کتل ! محتسب هستند . کارشان لیسیدن و مچ و مچ شان واژه است ... خامنه ای در بیت خو انواع انان را در اختیاردارد و رجوی نیز در بیت خود تعدادی !
شماره ۲۵۵

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۴ مرداد ۱۳۹۷ / ۲۶ ژوئيه دوهزار و هژده/مسعودعالمزاده/ پاريس

فرتور (عکس) ى از دو فروند آخوند ناسيّد.

داره به اون آخوند صفر کيلومترى يه ميگه : "اى خاک بر سر تنه لش مفت خورت کنن ! بجاى يه کار آبرومند آمدى شدى آخوند که آخرش بشى مثه من. تو هنوز راه برگشت دارى، من کمتر. بزن بچاک تا دير نشده و مردم از پا آويزونت نکردن."

ناشناس گفت...

این ماجرا شبیه سردوشی دادن فرمانده است به سرباز و در اخوندا بازمانده ارتباطشون با دربار میباشد .
در طول تاریخ انها همیشه در کنار پادشاهان بوده اند و حتی مراسم تاجگذاری را در ازمنه قدیم انجام میدادند و همون فرهنگ حالا در تایید پایان دروس بصورت عکس فوق میباشد که اتفاقا نشانه سردوشی دادن و تلج مشروع کردن و .... است
خاکزاد