مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مرداد ۳, چهارشنبه

تاریخ جهان دادگاه جهان است (۸) شورشِ فلاخَن La Fronde

  • این بحث به شورش فلاخَن  La Frondeاشاره دارد که بین سالهای ۱۶۴۸ و ۱۶۵۳ میلادی در دو مرحله، فرانسه را به ولوله و آشوب کشاند. در منابع تاریخی از آن حرکت اعتراضی با عنوان «فِرُوند» یاد می‌شود. Fronde در لغت به معنی فلاخَن است و وجه تسمیهِ آن به خاطر این بود که شورشگران از فلاخَن و سنگ استفاده می‌کردند. ممکن است به این دلیل هم باشد که بازی با فلاخَن، آنزمان رواج داشت.
    تاریخ جهان دادگاه جهان است (۸) شورشِ فلاخَن  La Fronde 
    مقاله
    فایل صوتی

هیچ نظری موجود نیست: