مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مرداد ۱۳, شنبه

ایران در غارن آخوندها و اسلامشان


۵ نظر:

ناشناس گفت...

وای برما ! چه کردنند این متجاوزین به حرث و نسل ما مسخ شدگان ؟ ننگشان باد و به امید سقوط شان .
شماره ۱۸

ناشناس گفت...

همه انهایی که در طول ۴۴ سال گذشته گرفتار تزئین سفره مقوله من دراوردی اپورتونیست چپ نما برای بهرام و شهرام بوده اند از یک نقطه فریبشان اغاز شده است . انها همگی قرباتی فریب حسادت درونی رجوی نسبت به شهرام شدند ولاغیر . شهرام سابقه فرار مسلحانه از زندان را در کارنامه خود داشت و رجوی از این بابت در حسادت میسوخت . شهرام رهبر ی تحولات ایده الوژیک سازمان را در کارنامه خود داشت و رجوی از این بابت سخت در حسادت خویش گرفتار بود . شهرام ترور ۶ مستشار نظامی را در کارنامه دوران رهبری خود برسازمان را داشت و رجوی در این خصوص احساس پوچی میکرد چون او بیشتر کارش تفسیر قران و روضه خوانی مدرن بود . شهرام به لحاظ تئوریک دارای توانمندی عالی بود و رجوی در مقابل او حرفی برای گفتن نداشت و بسیاری موارد دیگر .... اما رجوی کاملا موذیانه و فرصت طلبانه پس از ۵۷ و با سوء استفاده از جو اسلامی جامعه و غیبت او تا توانست تو جیب خود ریخت و متاسفانه یک مشت بچه مذهبی رده طلب را بدنبال دروغ ها و تحریف های تاریخی من دراوزدی خود کشانید .این بود اصل مطلب و بقیه حرفها باد هواست . همیشه ان چیزهایی که حقیقت هستند تا دوره ای قربانی فریب میشوند . نمیدانم چرا ؟
خاکزاد

ناشناس گفت...

علم الهدی با مردم بازی اطلاعاتی - روانی میکند . از از تنفر مردم نسبت به خود کاملا اگاه است و فکر میکند اگر مردم را ترغیب به تطاهرات کند نتیجه عکس میشود ! در حالیکه مردم دست او و امثال اورا خوانده اند و همچنان تا جارو کردن انان در خیایانها حضورخواهند داشت .
خاکزاد

ناشناس گفت...

عده ای نیز برای سرکوب مردم و منصرف کردن انان از ادامه قیام مدعی شده اند که وقتی علم الهدی هم دعوت به تظاهرات میکنه پس تو خیابان نباید رفت ! غافل از انکه مردم دست علم الهدی و امثال اورا خوانده اند و اتفاقا به خیابانها خواهند رفت تا امثال علم الهدی ها جارو شوند و رسانه های طرفدار انان در خارج نیز رسوا شوند . ننگ بر عوام فریبان و جیره خواران حکومتی
خاکزاد

ناشناس گفت...

خیلی از اسن رسانه های مجازی با هر ادعا و رزومه ای که دارند فقط و فقط برای انحراف جنبش مردم و نجات جمهوری اسلامی تشکیل شده اند و هرکدامشون هم در رده خاصی هستند . علائم وابستگی انان اینست که هرجوری که حرف میزنند اخر سر به نفع جمهوری اسلامی و مخالفت با ادامه تظاهرات بحث خود را جمع میکنتد ! انان شناخته شده اند و ننگشان باد
خاکزاد