دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ آذر ۹, جمعه

ایران سرزمین جشنها بود و با اسلام سرزمین سوگ و عزاداری و اندوه و آخوند شد شد


آتشی که فرزند اهورا مزدا و روشنائی بخش زندگی انسان بود با اسلام به دوزخ برده شد تا گناهکاران را بسوزاند. بیندیشیم بیندیشیم و بیندیشیم از فریب هولناکی که نگاه فلسفی ما را آلوده است
پنجمین نیایش از پنج نیایش خرده اوستا آتش نیایش نام دارد که در این روز حتماَ توسّط زرتشتیان قرائت می شود:

درود بر تو ای آتش! ای برترین آفریدۀ سزاوار ستایش اهورامزدا!

به تو ای آتش! ای پرتو اهورامزدا! خشنودی و ستایش آفریدگار و آفریدگانش برساد!

افروخته باش در این خانه، پیوسته افروخته باش در این خانه.

فروزان باش در این خانه، تا دیر زمان افزاینده باش در این خانه.
به ما ارزانی ده ای آتش! ای پرتو اهورامزدا! آسایش آسان، پناه آسان، آسایش فراوان، فرزانگی، افزونی، شیوایی زبان و هوشیاری روان، پس از آن خرد بزرگ و نیک و بی زیان، پس از آن دلیری مردانه، استواری، هوشیاری و بیداری، فرزندان برومند و کاردان، کشوردار و انجمن آرا، بالنده، نیک کردار، آزادیبخش و جوانمرد که خانۀ مرا و ده مرا، شهر مرا و کشور مرا آباد سازند و انجمن برادری کشورها و همبستگی جهانی را فروغ بخشند

۴ نظر:

ناشناس گفت...

اگرهم درحد تئوری شنیده یودیم که اسلام دین سوگ و عزاست ولی تو این ۴۰ سال بهمون ثابت شد که شنیده های قبلی کاملا درست بوده و غارت و دگراندیش کشی و مظلوم کشی را هم به سوگ و عزا باید اضاقه کرد .

ناشناس گفت...

چرا میگم آلترناتیوهای کشک !
هیچیک از الترناتیوهای پرسروصدا از ضرب و شتم و شکنجه نماینده کارگران هفت تپه ( بخشی) چیزی نمینویسند مبادا که نامهای پوشالی خودشان درخارج کمرنگ شود . از دریچه زرد میخواهم دراین باره بنویسد وگرنه با الترناتیوهای کشک خودساخته هیچ فرقی در عدم اطلاع رسانی ندارد .
خاکزاد

ناشناس گفت...

قدیم کسی در خارج روی کلیپ مبارزات مردم اسم خودشو حک نمیکرد و سرود خودشو روی ان مونتاژ نمیکرد ... چرا ؟ چون حیثیت انقللابی مانع اینکار بود چون قیام دزدی هنوز شناخته شده نبود و بین سیاسی ها مد نبود . از وقتی "امام خمینی پدربزرگوار " قیام دزدی کرد متاسفانه برخی سازمانها هم به تقلید از ایشون یادگرفتند و به دزدیدن مبارزات مردم روی اوردند . کارساده ای یادگرفتند ... تو خارج کنار رود سن نشستند و شاخکهاشونو روی اخبار تیز میکنن ... تا حرکتی و جنبشی و اعتراضی و اعتصابی بوجود میاد سریه اولا فراخوان میدن ( بعد از واقعه !!!) دوما سریع نام و سرودهای خودرا روی کلیپ ها مونتاژ میکنن ! و داعیه رهبری میگیرن ! خودشون برا خودشون کف میزنن و رژیم هم براشون تبلیغ میکنه !!!

از این اوضاع پیچیده تر و عجیب غریب تر کسی ندیده است .

اما جنبش بدون توجه به این ارسن لوپن بازی ها و قیام دزدی ها مسیر خودرا میرود .

خاکزاد

ناشناس گفت...

قدیم کسی در خارج روی کلیپ مبارزات مردم اسم خودشو حک نمیکرد و سرود خودشو روی ان مونتاژ نمیکرد ... چرا ؟ چون حیثیت انقللابی مانع اینکار بود چون قیام دزدی هنوز شناخته شده نبود و بین سیاسی ها مد نبود . از وقتی "امام خمینی پدربزرگوار " قیام دزدی کرد متاسفانه برخی سازمانها هم به تقلید از ایشون یادگرفتند و به دزدیدن مبارزات مردم روی اوردند . کارساده ای یادگرفتند ... تو خارج کنار رود سن نشستند و شاخکهاشونو روی اخبار تیز میکنن ... تا حرکتی و جنبشی و اعتراضی و اعتصابی بوجود میاد سریه اولا فراخوان میدن ( بعد از واقعه !!!) دوما سریع نام و سرودهای خودرا روی کلیپ ها مونتاژ میکنن ! و داعیه رهبری میگیرن ! خودشون برا خودشون کف میزنن و رژیم هم براشون تبلیغ میکنه !!!

از این اوضاع پیچیده تر و عجیب غریب تر کسی ندیده است .

اما جنبش بدون توجه به این ارسن لوپن بازی ها و قیام دزدی ها مسیر خودرا میرود .

خاکزاد