دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

رقص

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ دی ۱۸, سه‌شنبه

راز خودکشی تختی دکتر بهنام اوحدی

راز خودکشی تختی  دکتر بهنام اوحدی
از مال دنیا هیچ نیندوخته بود. با رد کردن سناتوری و عضویت در « جبهه ملی » و نزدیکی به آیت الله طالقانی ، نظام و دربار پهلوی را نیز از دست داده بود. اهل کاسه لیسی و مجیزگویی بزرگان هم نبود. دلیرمرد سرزمین آریایی شیرمردی آزاده بود. شیرتر از آن چه بر پرچم شیر و خورشیدنشان سرزمینش نقش بسته بود. درفشی که بارها و بارها در مسابقه های بین المللی بر دوش گرفته بود. تختی هیچ گاه در خانواده ی همسرش جا نیفتاد. او می بایست با خانواده ای مذهبی و همسری از اجتماع هماهنگ با مادر و دو خواهرش وصلت می کرد. تختی به خاندان زنش و خود زنش نمی خورد. دو خانواده و دو خاندان از دو جنس کاملن متفاوت بودند. هیچ یک بد نبودند. به هم نمی خوردند. افسردگی تختی رو به شدت نهاد.همانند افسردگی سال های واپسین صادق هدایت و فروغ فرخزاد.
 ادامه‌ی مطلب...

۳ نظر:

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۲۲ دى ۱۳۹۷/ ۱۲ ژانويه دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

آنچه برسرتختى آمددرمعناى دقيقش "تراژدى" بود : فاجعه اى که بنابرقانونمندى پيش ميره وجلوش رو هم نميشه گرفت.

...شاه ---خائن--- ميخاست اين کارگرساده ى کم سواد انسان دوست وميهن دوست رو به سناتورى برسونه.کافى بودتختى لب ترکنه تاشاه---خائن---ده تامعلم شخصى دراختيارش بذاره وکمترازهشت سال برسه به درجه ى دکتراوبشه وزير.خودش نخاست.حقش بود رد کنه.اماچراييش برميگرده به روانشناسى مردم پايين شهر.دست ردزدن به شاه ودربار به ش "نوعى ارضاء روانى"ميداد که قدرت واقعى نميداد.ازسادگى ش هم استفاده کردن وکشوندنش به ضديت باشاه.
اين شاه---خائن---تاجايى که به تختى برميگرده چه بايدميکردکه نکرد ؟

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۲۲ دى ۱۳۹۷/ ۱۲ ژانويه دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

... وبازهم برميگرديم به همون دورباطل ودرد اصلى : ارتجاع اسلامى وشيعه ى ارتجاع به توان دو بااسطوره ى کشک امام زمان.حکومت دربست مال امام زمانه وتا"آقا"نيامده ---تــــــمــــــام---حکومت ها "ظــــــَلَــــــمــــــه"اند.ميخادمائوواستالين وهيتلرباشه ياگاندى وماندلا.فرقى نمى کنه.موضوع دودويى ست : صفر/يک،حق/باطل،حسين/يزيد،کفر/ايمان،شيعه اثناحشرى خط امامى/بقيه ى دنيا،نوک پيکان تکامل=نوکرمـــــــــــــــــــــــن/امپرياليستى.
ماتومغازه مون نه رنگى داريم نه خاکسترى. سياه/سفيد !
حالاهرکارى ميخاى بکن.خوب باش يابد.بهترين وعادلانه ترين نظام حکومتى روبرپاکن،ظَلَمه اى !
اگه براى گاندى هم کارکنى،بايد "ردّ مظالم"بدى به آخوندجاکش مفت خور !
ساعت ده صبح اسطوره ى مقاومتى در باضافه ى بى نهايت.چيزى ميگى که به تريج قباى رهبرکبيربرميخوره،ده وهفت دقيقه ميشى على نجس ميرى تو منهاى بى نهايت.کو انشتين تاببينه که ازسرعت نور بالاترهم داريم.

وقتى توفضايى زندگى مى کنى که اين مذهب چنان بيخ خِرِ توچسبيده که تومستراح بايدباپاى چپ برى تووباپاى راست بياى بيرون ودعاى خاصى بخونى تاراحت بيادبيرون،که موقع سيخ زدن هم اگه نگى بسم الله،تخم نابسم الله پس انداختى،ازبچگى ت بوى دارچين شله زرد رفته تواون پس پس هاى مغزت وشرطى شدى مثه سگ پاولوف،اونهم نه فردى بلکه جمعى،نمى تونى کوچکترين درک سياسى اى داشته باشى تادست کم براى خيررسوندن به ديگران هم که شده بشى سناتورووزير.
نمى تونى،نمى تونى،نمى تونى.حتااگه انسان پاکى مثه تختى باشى.

بقول اون نيمه ى ترک من (بقول رفقاى چپ اندرقيچى"خلق ترک") : گى فيلّى دير : (مخش) قفله !
کليدش هم تو دهن ماهى يه و رفته تودريا !

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۲۲ دى ۱۳۹۷/ ۱۲ ژانويه دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

... وبازهم برميگرديم به همون دورباطل ودرد اصلى : ارتجاع اسلامى وشيعه ى ارتجاع به توان دو بااسطوره ى کشک امام زمان.حکومت دربست مال امام زمانه وتا"آقا"نيامده ---تــــــمــــــام---حکومت ها "ظــــــَلَــــــمــــــه"اند.ميخادمائوواستالين وهيتلرباشه ياگاندى وماندلا.فرقى نمى کنه.موضوع دودويى ست : صفر/يک،حق/باطل،حسين/يزيد،کفر/ايمان،شيعه اثناحشرى خط امامى/بقيه ى دنيا،نوک پيکان تکامل=نوکرمـــــــــــــــــــــــن/امپرياليستى.
ماتومغازه مون نه رنگى داريم نه خاکسترى. سياه/سفيد !
حالاهرکارى ميخاى بکن.خوب باش يابد.بهترين وعادلانه ترين نظام حکومتى روبرپاکن،ظَلَمه اى !
اگه براى گاندى هم کارکنى،بايد "ردّ مظالم"بدى به آخوندجاکش مفت خور !
ساعت ده صبح اسطوره ى مقاومتى در باضافه ى بى نهايت.چيزى ميگى که به تريج قباى رهبرکبيربرميخوره،ده وهفت دقيقه ميشى على نجس ميرى تو منهاى بى نهايت.کو انشتين تاببينه که ازسرعت نور بالاترهم داريم.

وقتى توفضايى زندگى مى کنى که اين مذهب چنان بيخ خِرِ توچسبيده که تومستراح بايدباپاى چپ برى تووباپاى راست بياى بيرون ودعاى خاصى بخونى تاراحت بيادبيرون،که موقع سيخ زدن هم اگه نگى بسم الله،تخم نابسم الله پس انداختى،ازبچگى ت بوى دارچين شله زرد رفته تواون پس پس هاى مغزت وشرطى شدى مثه سگ پاولوف،اونهم نه فردى بلکه جمعى،نمى تونى کوچکترين درک سياسى اى داشته باشى تادست کم براى خيررسوندن به ديگران هم که شده بشى سناتورووزير.
نمى تونى،نمى تونى،نمى تونى.حتااگه انسان پاکى مثه تختى باشى.

بقول اون نيمه ى ترک من (بقول رفقاى چپ اندرقيچى"خلق ترک") : گى فيلّى دير : (مخش) قفله !
کليدش هم تو دهن ماهى يه و رفته تودريا !