مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ بهمن ۱۷, چهارشنبه

فلج ملی ایرانیان با ویروس اسلام و شیعه بخش یک. مانی،وفا یغمایی،مردوآناهید و ویکتوریا آزاد

۴ نظر:

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۱۷ بهمن ۱۳۹۷/ ۷ فوريه دوهزاروهژده/مسعودعالمزاده/پاريس

آخ که دست آخراين دوزارى بدمصب جاافتاد !

اين خودرژيمه که بحث"گذرازجمهورى اسلامى"روتوبوق مى کنه که مانفميم که هدف پايه اى نه"گذرازجمهورى اسلامى" که"گذرازخوداسلامه".
دستش دردنکنه اسماعيل گرامى بااين همسان سازى اسلام و ويروس ادس.اگرنه چپ نه راست نه ملى گرا نه بى وطن عنتر/ناسيوناليست نه فکل کراواتى نه شاه،هيچکس خطررونديدبراى اين بودکه سيستم دفاعى مون رواين اسلام وشيعه ى نکبت، نه کرخ،که فلج کرده بود.

تااينجاداشتيم پيچ پيچکى ازدرّه بيرون ميومديم.حالاداريم قلّه به قلّه ميريم به پيش.

جان کلام روگفتيد.بقول مشهديها : " آهاى اُمِّ سَلَمه / حرف حساب يک کلمه"

... درودبرشيرى که ... تراخورد !

ناشناس گفت...

نگاه جنسی علی مطهری به مقوله حجاب دقیقا مطابق نگاه مسعودرجوی است . میگید نه ؟ خواهشا بررسی کنید .

ناشناس گفت...

دوستان محترم
ویروس ایده الوژی اگر واکسینه نشه طبعا گسترش پیدا میکنه و یک ملت را مبتلا و دلیل اینکه متاسفانه بخشی از مردم بابک خرمدین و اریوبرزن و قهرمانان ملی - میهنی خودرا نمیشناسند و درعوض اسم اسب امام حسین و شتر پیغمبررا میدانند این است که اخوندها ایده الوژی پوسیده و کهنه خودرا پیوسته دربوق و کرنا میکنند درحالیکه هیچ صدایی از بابک خرمدین ها تمیشنوید ! مناسفانه روشنفکرمآبان دهه ۴۰ ماهم بجای انکه بدنبال مطالعه تاریخ و قهرمانان ان بروند بدنبال اسلام و فیدل کاسترو و شوروی رفتند چون درپایه ها با اخوند و ایده الوژی اخوند مشترک بودند و متاسفانه هستند .
اما نسل کنونی از این رسوایی و ارتجاع تاریخی با حذف جمهوری اسلامی عبورخواهد کرد . الان ببینید کدام مبارزی که درمیدان و زندان است به ایده الوژی اخوندی - اسلامی اعتقاد دارد ؟ خوشبختانه متنفرند وگرنه درمیدان و زندان نبودند .
به امید پیروزی مظلوم برظالم یعنی ملت بر رژیم .

ناشناس گفت...

حرفی دارم با همگی شما دوستان !

از "لحظه" بیاییم بیرون و اندکی به اطرافمان نگاه کنیم کافی نیست دردوردست افق بدنبال حقیقت باشیم اطراف نزدیک را نگاه کنیم همه چیز دستمان میاید ...

نسل جوان کنونی نه بدنبال رجوی است نه بدنبال مصداقی نه بدنبال محمدرضا روحانی و نه بدنبال هیچ کس دیگر ...

نسل کنونی بدنبال ستوده ها و محمدی ها و ستاربهشتی ها و ندا اقاسلطانها و هزاران زن و مرد حاضردرمیدان و زندان درداخل کشوراست . مطالبی که ما درباره ان از این سایت و اون سایت میخوانیم و پلومیک میکنیم  حداکثر در محدوده هفت هشت ده هزارنفراست درحالیکه میلیونها جوان عاصی همراه با مردم ستمدیده و دردمند با هزاران شاخص شناخته شده خود درمیدان و زندان در کمین یک تحول بزرگ درحال شمارش معکوسند ... ۹ و ۸ و ۷ و ۶ و ۵ و۴ ... فقط سه شماره دیگر تا رهایی مانده است ... باورکنید فقط سه شماره مانده است واگر دل درگرو ازادی و عدالت دارید دل به دریا بزنیدو رسما به جنبش مردم بپیوندید و از "لحظه" بیرون بیایید . یک ساعت ۳۶۰۰ لحظه است و ۲۴ ساعت معادل ۸۶۴۰۰ لحظه است ! بنابراین از " لحظه " که نیمی از ان هم توهم سیاسی - تشکیلاتی است ویا حب و بغض و گاها  "تفسیر" بیرون بیایید و به دریای ملت قهرمان بپیوندید .

اینکه دوتا نره خر بیایند برای فریب افکارپامنبری های خود پس از ۴۰ سال مدعی بشوند که مسعود درمرکزیت زندان بود چه دردی را از مبارزات نسل کنونی دوا میکند ؟  نسل جوان گوشش بدهکار چنین مزخرفاتی نیست . هزاران مبارز در عرصه مبارزات داخل کشور در میدان و زندانند و برای ان ادعاهای مشمئزکننده تره هم خورد نمیکنند و باوربفرمایید که اصلا نمیشنوند ! این جورحرفها فقط در محدوده هفت هشت ده هزارنفر وان هم بعنوان سرگرنی مطرح میشود که بیش از نیم انان خودواقعیت ها و جزئیات را بهتر از ان دونره خر میدانند !

"بریده مزدور" که رهبران مجاهدین به مخالفینشان نسبت میدهند ویا "بریده چاپلوس" که به اعضای مجاهدین ازسوی منتقدین نسبت داده میشود فقط و فقط به اطلاع هفت هشت ده هزارنفرمیرسد در حالیکه میلیون میلیون جوان نسل کنونی سرگرم نبرد هستند و این واژه هارا نه میشنوند ونه میخواهند که بشنوند زیرا انان وقت شنیدن این مزخرفات را ندارند . این حرفها مال انهایی است که دنبال قبه و رده و کرسی صبح روشن را به شب تاریک میرسانند .

نسل جوان کنونی بران است تا شب تاریک را به صبح روشن برسانند .

اگر فکرمیکنید نسل جوان کنونی منتظر مجاهد و فدایی و توده ای و اکثریتی و " بریده مزدور " و " بریده چاپلوس " و " نیم بریده مزدور" و " نیم بریده چاپلوس"  هستند  سخت درتوهم مرکب اندرمرکب اندرمرکب هستید .

بابا جان ! جنبش درقلیان است با هزاران" قلیان" !

جنبش هزاران "ستار" دارد و هزاران مادر ستار !

جنبش هزاران بار قهرمانان خودرا "ستوده " است !

جنبش میلیونها دانشجو و کارگر و معلم مبارز دارد !

هرکس به انها نزدیکتر شود کمکی در سرنگونی کرده است و هرکس بجای کمک کردن هی کاه درپالون خودش بکند طبعا از جنبش دورمیافتد .

هرکس که بخواهد جنبش را لوث کند طبعا تابلو میشود و طرد .

درشرایطی نیستیم که بخواهیم از اب گل ماهی بگیریم .خاکزاد ( مجاهدسابق)