دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ آذر ۹, یکشنبه

غزل. با فتوای عشق اسماعیل وفا یغماپی نثار اهل دل و عشق

 

باده حرام و عشق حرام و طرب حرام
من را ولی هر آنچه حرام است شد مرام

من را حلال کرده لب یار و جام می
فتوای عشق تا که بگیرم ازین دو کام

از دین گریختم که به درگاه عشق ودل

در وسعت تمامت هستی کنی مقام

پیرم ولی به دشت دلم لعبتی است شنگ
چون بدر ماه در افق عشق در خرام

از راه دیده آمد و در دل نمود جای
روشن نمود همچو سحر خانه را به شام

در مانده ام که: بین لب و چشم و زلف او
چون میرسد ز راه زنم بوسه بر کدام؟

دل میرود به این سو و آن سو که هر یکی
از ظلمت و ز باده و افیون نهاده دام

زلفش شب سیاه و لبانش دو شعله است
کان دوزخ قدیمی از او زیر بار وام

چشمان او دو هستی تاریک و بیکران
درهر یکی خماری و مستی تمام و تام

بوسم چو چشمهاش، لبش در گلایه است
بر لب نهم چو لب،سر زلفش به انتقام

افشان شود چنانکه شود گم لبانمان
با بوسه های گمشده اندر شبی ظلام

ای خوش چنین شبی و چنین گمشدن «وفا»ع
ایکاش بود ما و ترا این علی الدوام

بالطف روی دلکش ات ای دلنواز من
شاهی است گر چه این غزل، بادا ترا غلام

 

هیچ نظری موجود نیست: