دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ آذر ۱۶, یکشنبه

سرودت را فراموش مکن مرد تنها برای ایرج مصداقی اسماعیل وفا یغمائی

سرودت را فراموش مکن مرد تنها
برای ایرج مصداقی
اسماعیل وفا یغمائی

کتابهای آسمانی تاریک بود
و رسولانش تاریکتراز تاریکی
با گله های مومنان شبگرفته
در چرای علفزارهای رویاهایشان.

**
به جستجوی خدا
هیچگاه خدا را نیافتم
مگردر وسعت ناشناس بی منتهای جهان
که بی پایان است و راز
که کلمه ای است در جستجوی معنا
معنائی که شاید، که شاید خداست
و در جستجوی رذالت
نه باور داشتمش ونه می یافتمش
و دریغا که یافتمش
در وسعت بی پایان اینان
در طلوع تاریک پر تکراراینان
درمقابله با تو که یک تنی
در مقابله با تو که روشنی.
با شمعی خونگرفته درکف
تا کشتگان از یاد نروند ومردگان نشوند
اینان به مردگان نیازمندند 
به تابوت و تسلیت و وصیت
نه زندگی و راستی و عشق
گنجشان گورستانهاست و جسد
اینان با مردگان زنده اند
و در تو کشتگان زنده اند و خونخواه

***
طلوع میکنند
طلوع کرده اند بر چکاد زهر و ظلمت
با پرشکوه ترین پرتوهای لزج دروغ و فریب
پر نفس
و شاید خود نیز نمی دانند
که لفظ رذالت را معنائی حماسی و تاریخسازبخشیده اند
که تنها از اینان بر می آید
و فراموش نخواهد شد.
***
سرودت را فراموش مکن مرد تنها
بخوان و برو،
خود را فراموش کن بی هیچ غروری
که فراتر از خویش
تو یک معیاری
ترازوئی برای سنجش
افقی برای نظاره
جرقه ای کوچک
که تسمه از گرده ی تاریکی میکشد
از گرده ی این جماعت ظلمت زده
با قاریان و موذنان و محرران یخزده اش
و روز بر خواهد امد
پس از من و ما
چون خدا که پیش از ما بر آمده است
و پس از ما
همچنان در ابهام
لفظ بی پایان هستی را
معنائی ناشناس خواهد بود.
سوم دسامبر 2020

۱ نظر:

ناشناس گفت...

از مبارزه مسلحانه بر علیه سلطنت پهلوی تا شعر خوانی برای خمینی، مبارزه مسلحانه بر علیه خمینی و شعر خوانی برای رجوی از مبارزه بر علیه رجوی و شعر خوانی برای مصداقی دشمن رجوی و نهایتا آرزوی برقراری سلطنت پهلوی. پیدا کنید پرتغال فروش را!