دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ دی ۱۰, چهارشنبه

شعرهایم را پرواز میکنم اسماعیل وفا یغماپی


شعرهایم را پرواز میکنم
اسماعیل وفا یغماپی

پیرم و سالخورده ولی
خوبا! شادا!
که بالهای نیرومند شعر منست
پرواز میکنم
چون بال میگشایم
تا شعری بربایم چون صیدی
پرواز میکنم
بر فراز نخلستان دهکده دوردستم
در هوای بوئیدن شکوفه نخلی
پرواز میکنم
بربرکه های اشک و خون میهنم
در صید فریاد نفرتی که جامه کلام بپوشد
و پرواز میکنم
بر فراز لبهای عاشقان
و اگر مجالی و مهری
برقله های پستانهای تو
در جستجوی غزلی
که با دو بوسه باید نوشت
بیادگار برای عاشقان.
شعرهایم را نمی نویسم دیگر
شعرهایم را پرواز میکنم
در بادها
و به بادها میسپارم
پیش از آنکه با بادها به سفر روم
بر بالهای بی پایان شعرها
اسماعیل وفا یغمائی
سی دسامبر 2020

هیچ نظری موجود نیست: