دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید

شماری فیلمها و گفتکو روی تصویر کلیک کنید
روی تصویر کلیک کنید

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ تیر ۱, سه‌شنبه

نرگس محمدی: ریاست جمهوری رئیسی را برنمی‌تابم

 


نرگس محمدی: ریاست جمهوری رئیسی را برنمی‌تابم۱ نظر:

م- ت اخلاقی گفت...

درود بر تو بانوی بزرگوار و اهرمنکوب.
این چند جمله آهنگین را برای مجید فلاح، پهلوان با شرفی نوشتم که در روز افتضاحات ریاست جمهوری رژیم نکبت اسلامی در سوئد که به افشای ماهیت پلید این رژیم کثیف اسلامی مشغول بود توسط پلیس سوئد بازداشت شد.
اما شما بانوی بزرگوار و شجاع نیز در خاک میهن و در دهن دشمن قهرمانی آفریدی، لذا این چند جمله آهنگین را به شما افتخار میهن نیز تقدیم می کنمهزاران سرود و درود نرگس قهرنان
تویی عز ایران و ایرانیان
شرف را تو و مثل تو ، مرزبان
بماند همی نام تو جاودان
چو شیری که در بند نعره زنان
ببندی ره ننگ، بر نابخردان
چو این کاروان همچو تو‌، ساربان
رسد تا به سر منزلش بیگمان
شود میهن آزاد اینرا بدان
چو باشد تو بانوی آزادگان
ندارم یکی شک آخر زمان
بماند به ننگ ، نام "رای دادگان"
همین بایدت" پهلوان نامه ای"
همانند فردوس شیرین بیان
رها نیست، در طاقتت این بیان
بباید سرودن ، سرایندگان
م- ت اخلاقی (رها)


درود بر شرفت ای بانوی شرف و آزادگی