مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ شهریور ۱۲, پنجشنبه

دلیلی که رفسنجانی نیز دستگاه قضائی در جمهوری اسلامی را ناعادلانه می داند حنیف حیدرنژاد

  اگر چه خانواده رفسنجانی اخیرا به این کشف نائل شده که دستگاه قضائی کشور برخلاف عدالت عمل می کند، اما در واقع دستگاه قضائی این رژیمِ بیدادگر 37 سال است که در گوشه و کنار ایران با شهروندان کشور با بیرحمی تمام، با توهین و تحقیر و بدون رعایت حداقل های استاندردهای جهانی رفتار کرده و حتی قوانین خودش را نیز رعایت نمی کند. آنچه که در نامه مورد نظر با عنوان "تخلفات" قوه قضائیه از آن یاد می شود، چرخش کار بسیارعادی و روتین در جمهوری اسلامی است.  ادامه‌ی مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: