دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مرداد ۱, دوشنبه

عکسها سخن میگویند. در حکومت مشتی ملای بیشرف و در حاکمیت جمهوری اسلامی


این وضعیت بخش عظیمی از مردم محروم ایران است  در حکومت مشتی ملای دزد و بیرحم و بیشرف وجمهوری اسلام نشان.پدر به حال فرزند میگرید و فرزند به حال پدرقرنهاست که این کابوس  مجسم هست و نیست مادی و معنوی ملت ما را به سوی زوال میبرد .

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ریشه همه این بدبختی ها فقط و فقط وجود مادی اخوند و معنویت - ایده الوژی اخوند در تاریخ ماست وتا این غده سرطانی در بدن جانعه وجود دارد طبعا سلامتی ( عدالت و ازادی ) از جامعه تهی است .
شماره ۱۵