دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

رقص

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ تیر ۹, شنبه

تمامیت ارضی اسماعیل وفا یغمائی

« خوش آمدیــد »می خواهند لای گیره بگذارند افقهایمان را
که می خواهند پرس کنند جغرافیایمان را
که له کنند تاریخمان
که می خواهند بکارند
دیوار برلن را میان تهران و تبریز
تا آل احمد برای دیدن ساعدی و صمد ویزا بگیرد!!
و ستار خان برای ملاقات مصدق!!
و بسازند
.....
ادامه

۱ نظر:

ناشناس گفت...

https://farsi.alarabiya.net/fa/iran/2018/07/01/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.html
مجاهدین به روغن سوزی افتادن. حالا دبگه حاضرن مثل جمهوری اسلامی و شاهان قاجار همه چیز را حراج کنن. بی شرمی هم حدی داره. در آخر هم از جمهوری میگوید اما دموکراتیک اسلامی و عقب مانده اش را مخفی میکند مثل موهای نازنین و رعایت البته حجاب اسلام ارتجاعی و خمینی و خامنه ای پسندانه.