مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۳, یکشنبه

برای اطلاع

خروج آمریکا از برجام چه تاثیری بر مذاکرات صلح کره دارد؟
بولتون: خروج از برجام پیش‌درآمد مواجهه نظامی با ایران نیست
آیا ترامپ هنگام خروج از برجام 'دروغ' گفت؟ 
 "احتمال رویارویی ایران و آمریکا در افغانستان
 تأیید رسمی دفن جسد مومیایی منسوب به رضاشاه

هیچ نظری موجود نیست: