مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۲, چهارشنبه

تا دیر نشده فکری به حال کارگران کنید/ قدرت خرید کارگران بیش از ٥٠ درصد کاهش یافته است

وزیر متولی کار تنها در روز کارگر، یاد این قشر می افتد و آنقدر خود را سرگرم هولدینگ های تجاری متفاوت کرده که دیگر وقتی برای فکر کردن به وظیفه اصلی خود ندارد و تنها در روز کارگر مدیرانی را مأمور می کند که به مناسبت روز کارگر با حضور در استان های مختلف در این باره سخنرانی کنند.و یا شاید باید دلیل آن را در سطوح بالاتر از لایه های حاکمیت جست؛ در این سطح از حاکمیت به کارگر و جامعه کارگری تنها با چشم یک رأی نگاه می شود و در دوران انتخابات همه از مشکلات آنها می گویند و این نشان از واقف بودن آنها تا دیر نشده فکری به حال کارگران کنید/ قدرت خرید کارگران بیش از ٥٠ درصد کاهش یافته است


.

هیچ نظری موجود نیست: