مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ خرداد ۲۶, شنبه

حکومت هولناک مذهب و ملا در ایران و فقر

۴ نظر:

ناشناس گفت...

اخوندها به عنوان عاملین درجه اول فقرو فلاکت در ایران هستند و لاغیر .

ناشناس گفت...

درد و رنج فزاینده توام با افزایش خفقان و سرکوب مردم ایران نتیجه کلاه گشادی بود که اخوند بر سر ملت ایران گذاشت . از جنبه سیاسی فقرو خفقان فزاینده محصول همه نظامات ایده الوژیک - عقیدتی است و تجربه تاریخی اشکارا نشان داده که نظامات عقیدتی محصولش فقرو سرکوب است .
به لحاظ اقتصادی خصوصا در کشوری مانند ایران که ثروت عمده اش نفت میباشد بدلیل نظام عقیدتی حاکم و وجود رهبر عقیدتی یعتی ولایت فقیه که مسئولیت راهبردی ایده الوژی را طبق قوانین مجلس خودش عهده دارشده اختیار تام و تمام مالی کشور را بدست میگیرد و با اراده خودش بصورت فرا قانوتی همه کاری میکند به جز رفاه مردم و اصولا هانطور که بارها بادمجان دور قاب چینان رهبر عقیدتی امام خامنه ای گفته اند مردم هیچکاره اند و همینکه سر سفره اقا هستند !!! باید کلاهشان را بیاندازند بالا !!!
ببینید جقدر تشابه بین تشکیلات جماعت رجوی با تشکیلات جمهوری اسلامی ولایت وحود داره ؟
واقعا علت این تشابه عمیق چیست ؟

خاکزاد

ناشناس گفت...

درد و رنج فزاینده توام با افزایش خفقان و سرکوب مردم ایران نتیجه کلاه گشادی بود که اخوند بر سر ملت ایران گذاشت . از جنبه سیاسی فقرو خفقان فزاینده محصول همه نظامات ایده الوژیک - عقیدتی است و تجربه تاریخی اشکارا نشان داده که نظامات عقیدتی محصولش فقرو سرکوب است .
به لحاظ اقتصادی خصوصا در کشوری مانند ایران که ثروت عمده اش نفت میباشد بدلیل نظام عقیدتی حاکم و وجود رهبر عقیدتی یعتی ولایت فقیه که مسئولیت راهبردی ایده الوژی را طبق قوانین مجلس خودش عهده دارشده اختیار تام و تمام مالی کشور را بدست میگیرد و با اراده خودش بصورت فرا قانوتی همه کاری میکند به جز رفاه مردم و اصولا هانطور که بارها بادمجان دور قاب چینان رهبر عقیدتی امام خامنه ای گفته اند مردم هیچکاره اند و همینکه سر سفره اقا هستند !!! باید کلاهشان را بیاندازند بالا !!!
ببینید جقدر تشابه بین تشکیلات جماعت رجوی با تشکیلات جمهوری اسلامی ولایت وحود داره ؟
واقعا علت این تشابه عمیق چیست ؟

خاکزاد

ناشناس گفت...

درد اینجاست که فقر کسی را به درد نیاورد وگرنه چیزی درباره ان در بخش نظر نوشته بودند ...
خاکزاد