دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ خرداد ۱۴, دوشنبه

آرمان ریاحی سنت پهلوانی به رسم ناصر ملک مطیعی


naser-malekmotiee-poster1.jpg
 کهن‌الگوی «پهلوان» و سنّت عیّاری در زمانه‌ی نظم نوین و در برابر تحوّلات شگرفی که مدرنیزاسیون در جامعه به‌وجود می‌آورْد، به نمودی عینی نیاز داشت تا با آن هر از چندی هویّت خود را بازیابی کند و به ‌رخ بکشد. ناصر ملک مطیعی با اکت‌ها، میمیک سنت پهلوانی به رسم ناصر ملک مطیعی
.

۱ نظر:

فرهاد گفت...

جناب ریاحی کدام سنت پهلوانی؟ شما یک مثال از سنت پهلوانی ایشان بزنید من تمام حرفهای تان را قبول میکنم. ایشون خیلی هم برای رژیم دست تکان داد اما این رژیم بود که تحویل نگرفت. بر علیه اعدام و زندان و دار و درفش و اسید پاشی و دزدی و فساد و لبنان و عراق صحبتی کرد؟ در جایی که مردم هزار هزار مرگ بر دیکتاتور میگن ایشون با گردن افتاده در مراسم سینمایی رژیم شرکت میکرد و آسه میامد و میرفت که گربه شاخش نزنه. حالا یکشبه شد قهرمان ملی. خاک عالم بر سرم که من ایرانی شدم.