مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ تیر ۱۴, پنجشنبه

مرغ دریائی. یک شعر بلند. اسماعیل وفا یغمائی به یاد علی زرکش یزدی 1397/بیست تیرماه

۳ نظر:

ناشناس گفت...

قابل توجه خدم و حشم ولایت عقیدتی ( نون خورهای لا فردیت سفره مسعود ! )
وقتی علی زرکش با مواضع و حقه بازی و انقلاب ایده الوژیک مسعود رجوی مخالف میکند ... مسعود رجوی با کمک شرف از دست دادگان چاپلوس کرسی طلب طی یک خیمه شبازی از پیش تعیین شده علی زرکش را خائن مینامند ! خاک بر سر چنین رهبری که به خاطر حسادت مریم نسبت به زرکش ! اورا خائن بنامند . سگ رید تو اون تشکیلات با کلیه رهبران شرف از دست داده خودشیفته برتری طلبش .( البته که دوراز جان سگ )

ناشناس گفت...

یعنی این خدم و حشم تا چه حد سقوط کردن که حتی نمیتونن بطور مستقل به مسئله برچسب خیانت به زرکش فکر کنند ؟ و یا پس از مرگش که به عنوان شهید تو جیب ریخته میشه ؟ این تناقض اخه چطوری برای خدم و حشم حل میشه ؟ اصلا این خدم و حشم چیزی به عنوان تناقض میفهمند ؟ یا انقدر درگیر سوت و کف و هورا و عکس و پوستر چسبوندن و رهبر رهبر کردن هستند که دیگه مخی برای فکر کردن براشون نمونده !
واقعا اینا الترناتیو هستن ؟ اخه فرقشون با اون بسیجی که با اشاره انگشت خامنه ای عین گله گوسفند اینور و اونور میشن چیه ؟
یکی منو روشنم کنه چون واقعا اینهمه تناقض و پشتک وارو و سابقه تراشی پوشالی و ژست های ابدوغ خیاری و نوکری عوامل کودتای ۲۸ مرداد برعلیه مصدق ! تو کتم نمیره ... اخه هنوز فردیتمو از دست ندادم که اینهمه پشتک وارو را بتونم بپذیرم .

ناشناس گفت...

اخه کجای دنیا یک رهبر خودشیفته پوشال توجیب ریز فرصت طلب ۱۵ سال میره تو سوراخ موش ؟ مگه داریم ؟ نمونه تاریخی ان کیست ؟ ستارخان ؟ میرزا کوچک خان ؟ مصدق ؟ چگوارا ؟ اخه کی ؟ والا همه این بزرگواران تاقبل از مرگشون در میدان مبارزه بودن و پیشاپیش یارانشون تا لحظه مرگ سلاح بردوش میجنگیدند . حتی مصدق در دوران تبعید در دسترس بود و در احمداباد دوران تبعید و بیماری را میگذراند ...
اما این رهبر توجیب ریز پوشال ترسوی بزدل کجا و ان بزگواران مبارز شجاع کجا ؟