دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ شهریور ۸, پنجشنبه

کافه روشنگران، گزینه ها در برابر جمهوری اسلامی، حسن کیانزاد، بهرام رحمانی، وفا یغمائی و رشیدیان

۱ نظر:

ناشناس گفت...

تا پامون تو قیر اسلام تا زانو فرورفته ... محاله بتونیم قدم از قدم بسوی ازادی و عدالت واقعی برداریم حتی اگر با قرائت چپ یا راست یا دموکراتیک ! محاله ...

چرا محاله ؟ چون پامون تو قیر تاریخی اسلام تا زانو گیره و تا گیرهست هیچ فرقی در قرائت نیست . قرائت فقط ژسته ! کلاسه ! مرزبندی زورکی از روی استیصال و خجالته ! درست مثل خری شدیم که با طناب کلفت چندلایه مارو بستن به یه میخ طویکه اندازه تیر چراغ برق ! و ما عرعر ازادی و عدالت سرمیدهیم ! در حالیکه اول باید طناب را بازکنیم و خودمان را از میخ طویله اسلام رها کنیم و انسان بشویم و فریاد عدالت و ازادی سربدهیم تا خواب اخوند آشفته بشود و لاغیر . البته ببخشیدا اگر قرارباشه طنابمون به میخ طویله اخوند بسته شده باشه هیچ ژستی و هیچ قرائتی و هیچ درک طبقاتی و هیچ ادعایی نمیتونه مارا از چاه جهل و خرافه و قرون وسطی بیرون بیاره .

در ایران مبارزه و پیروزی بدون مرزبندی با اسلام و اخوند فریبی بیش نیست . همان آش است و همان کاسه ... و طبعا ژست  قرائت چیزی نیست جز خندق قلعه اخوند ولاغیر .

در خانه اگر کس است یک حرف بس است .مجاهد سابق