22بهمن

22بهمن

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ شهریور ۷, چهارشنبه

دیدگاه‌ها توهین به «کدام مقدسات»؟

۲ نظر:

ناشناس گفت...

اسلام حق داره به همه ادیان و مردم و دیدگاهها و مکاتب توهین کنه و براشون حد بزنه و شلاق و دار و زندان چون کاملترین دین خدا و ختمی مرتبه است . اما بقیه حق ندارند چیزی در باره اسلام بگویند وگرنه محارب و ملحد و مرتد و نجس و واجب القتل تلقی میشن . چرا ناراحتی ؟ اگه قران را قبول داری باید دستوراتشم قبول داشته باشی . اصلا به توچه که پیغمبر همسر ۷ - ۸ ساله داشته . او پیغمبره و فرستاده خدا و حتما میدونه داره چکار میکنه . محجورین و ناقص العقل ها که نمیتونن تو اعمال پیغمبر خدا دخالت و نظر دهی کنند .
مجاهد سابق

ناشناس گفت...

شماها از زاویه دموکراتیک دارین به اسلام نگاه میکنید و لذا فکر میکنید که میتونید به اسلام انتقاد کنید ! در حالیکه اسلام یعنی قران و قران یعنی کتاب خدا که به کاملترین انسانها یعنی محمدابن عبداله وحی شده وگرنه به شما وحی میشد !  پیغمبر کاملترین انسان بوده و هست و خواهد بود و حتی اگر تشخیص بده میتونه با دختر ۲ ساله ازدواج کنه و به شماکافرها ربطی نداره . اخوند هم نماینده پیغمبر در جامعه هست و اگر تشخیص داد که زنان در ایرلن به صیغه زائران کربلای حسینی در ایند حتما باید درایند . چه خوابیدنی با ثواب تر از خوابیدن زیر اولادان  پیغمبر ؟

پیعمبر رهبر عقیدتی نه تنها مسلمین بلکه همه انسانهاست و همه انسانها موظفند تمام عملکردهای ایشان را بپذیرند و لام تا کام هم چیزی نگویند چون اگر قراربود تو بفمی که ایشون پیغمبر نمیشد .

گله بدون چوپان توسط گرگ خورده میشه و امت بدون پیغنبر توسط کافران از راه بدر میشه .

مجاهد سابق