دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ شهریور ۱۶, جمعه

فراخوان به یک گردهمائی در پاریس


برای نجات جان رامین حسین پناهی و در دفاع از خواسته های نسرین ستوده . محل گردهمائی؛ پاریس میدان سنت میشل . مترو سنت میشل PARIS Place Saint-Michel Métro Saint-Michel زمان؛ یکشنبه ساعت پانزده ۱۵ نهم سپتامبر ٢٠١٨ - ١٨ شهریور ١٣٩۷ جمهوری اسلامی برای ارعاب جامعه، دست به بازداشت های گسترده فعالین سیاسی، اجتماعی و مدنی زده است. بسیاری از بازداشت شدگان زیر   .ادامه فراخوان به یک گردهمائی در پاریس

هیچ نظری موجود نیست: