دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ دی ۱۹, چهارشنبه

انقلاب ۵۷

۳ نظر:

ناشناس گفت...

نتیجه اینکه :
اولا شاه جلوتر از مردم بود و مردم را متاسفانه دخالت نمیداد .
دوما مردم نااگاه بودن و به دوراز همه چی .
سوما روشنفکران ( مذهبی و غیرمذهبی) تحت تاثیر شوروی بودن و اخوندها .
استعمارهم براحتی سیستم را به دست مردم نااگاه با اخوندا عوض کرد .
روشنفکران همگی دل در گرو اخوندداشتند ولی بعدا دوزاریشون افتاد که دیگر دیرشده بود .
شاید اگر بجای مبارزه موقعیت جهانی و منافع ملی را درک میکردیم از چاله به چاه فاضلاب قرون وسطی نمیافتادیم و تو قرن ۲۱ گرفتار حکومت ایده الوژیک نمیشدیم .

غریبه

ناشناس گفت...

شاه بسیار مدرن فکر میکرد و مورنیته را برای مردم عرصه کرد اما نه بصورت همگانی و ازطرفی هم برای اگاهی مردم کارخاصی نکرد و ازطرفی از ترس شوروی به اکثر اخوندها بال و پر میداد و مساجدرا توسعه داد درحالیکه کتاب های خوب بالنسبه سانسورمیشدند .
فعالیت حزبی نداشتیم و اصولا تشکل ها وجودنداشتند مگر در چارچوب رژیم واین بزرگترین اشتباه شاه بود .
روشنفکران متاسفانه چه مذهبی و چه غیرمذهبی از متونی تعذیه فکری میشدند که حزب توده دران نقش داشت مثلا روشنفکران چه مذهبی و چه غیرمذهبی غرب ستیز بودند و مانند جلال ال احمد فکر میکردند متاسفانه .
گروههای چپ مذهبی و غیرمذهبی اگرچه در فرم با حزب توده مرز داشتند اما ابشخور ایده الوژیک انان نوشته های حزب توده بود واین قابل انکارنیست .گروهها و سازمانهای مذهبی کلا با اخوندها همکاری داشتند برای نمونه همکاری بسیاری ازاخوندهایی که بعدا درراس رژیم قرارگرفتند با سازمان مجاهدین قابل انکارنیست . پس از ۵۷ بسیاری از مجاهدین به سمت رژیم و سپاه رفتند که همه میدانید و نیاز به اثبات ندارد و حتی دراوایل خمینی ازسوی مجاهدین مذهبی بعنوان مجاهداعطم و پدربزرگوار نام برده میشد و دراین خصوص صدها اطلاعیه و اعلامیه و نشریه وجوددارد و قابل انکارنیست بخش اعظم چریکهای فدایی خلق ( اکثریت) به تاسی و پیروی از حزب توده رسما و بدون تعارف به سمت رژیم خمینی رفتند ... اخوندها بسیاری از افسران باشرف را تیرباران کردند و روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی کف زدند و هورا کشیدند ... بسیاری از زنلن درمانده و قربانی فقر را در محله های بدنام کشتند و زنده زنده آتش زدند و روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی سکوت کردند ... به تظاهرات زنلن برعلیه حجاب اجباری هجوم اوردند و ضرب و شتم کردند و دست وپا شکستند بازهم گروههای مذهبی و غیرمذهبی سکوت کردند ویا با توجیه الویت مبارزه با امپریتلیسم بویژه امریکا خاک برچشم زنان ایران پاشیدند ...
خمینی با تسخیر سفارت امریکا بدنبال حذف لیبرالها ازقدرت بود اما گروههای مذهبی و غیرمذهبی همصدا با حزب خائن توده به حمایت از دانشجویان پیرو خط امام پرداختند و خواستار اعدام و زندان بیگناهانی امثال امیرانتظام ها شدند ! وامروز از شرم خفه شده اند و سکوت اختیارکرده اند . بعدا دهها هزارجوان برومند قتل و عام شدند .
اگر شاه همراه با حرکت بسوی مدرنیته به مقوله آزادی احزاب میاندیشید و به موازات ان درجهت افشای چهره مراجع تلاش میکرد به این روز دچارنمیشدیم ...
احمدرضایی در دادگاه خود از ایت اله خمینی دفاع میکرد !!!! حالا عمق فاجعه را خودتان حدس بزنید !
همین ایت اله بعدا "پدربزرگوار" و " رهبرانقلاب" شد !
ایکاش میفهمیدیم و ایکاش روشنفکران ما ذره ای آگاه بودند واگرچنین بود هرگز طلای ۱۴ عیاررا با حلبی زنگ زده عوض نمیکردیم ( میگویم ۱۴ عیار نمیگویم ۲۴ عیار). جالیه طلای ۱۴ عیاررا از کشوربیرون کردیم و برای بدست اوردن حلبی زنگ زده خونها دادیم و گلوها پاره کردیم وحالا بمثابه عامل تفرقه عمل میکنیم تا این پفیوزها بیشتربمانند . واقعا متاسفم ... بسیارمتاسف .
همه شده اند آلترناتیو ! و همه را به پیروی ازخودفرامیخوانند درحالیکه افتضاحاتشان بیشتراز دسته گلهایشان است .
ای دوصد لعنت براین بخت و اقبال باد .

خاکزاد

ناشناس گفت...

بعد از ۴۰ سال مصاحبه های شاه با خبرگذاریهای خارجی با زیرنویس فارسی پخش میگردد .

ایکاش قبل از ۵۷ این مصاحبه ها با زیرنویس فارسی برای مردم درایران پخش میشد تا مردم متوجه اوضاع میشدند حتی روشنفکران متوجه میشدند حتی نیازبود تا به گوش زندانیان سیاسی برسد ....

شاه مردم را قاطی نمیکرد واین اشتباهش بود . باید مردم را طی یکی دوسال کارفرهنگی - سیاسی اگاه میکرد اما متاسفانه نکرد .

او سعی میکرد با کتک ادب کند مانند پدری که راه تربیت فرزندان خودرا بلد نیست ! او باید با کار فرهنگی - سیاسی اگاهی رسانی میکرد .

مردم از منافع ملی هیچ اگاهی نداشتند حتی پیشتازان مردم هم نادان بودند و ان شد که شد .