دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۸ شهریور ۶, چهارشنبه

سئوالات ولی فقیه از همزاد شماره یک تا هفت

شماره هشتشماره هفت


شماره شش

شماره چهارشماره سوم


شماره دوم
شماره یک

۵ نظر:

ناشناس گفت...

با دیالوگ تصویر شماره سوم خیلی موافقم . زده به خال .
علیرضا

ناشناس گفت...

لنینیسم در عرصه شعایر انقلابی جذابیت بی نظیر داشت اما با طرح nep جامعه روسیه را به ورطه ای هدایت کرد که استالین شکوفه اش ! بود و جز فقر روزافزون طبقه کارگر و تقسیم فقر در سایه حزب به بهانه دیکتاتوری پرولتاریا هیچ هیچ غلط دیگری نکرد جز تقویت کاریزمای خودش و کشتار منتقدین درحالیکه مارکسبسم چنین نبود . لنینیسم همان آشعالی بود که قاطی زدند و خراب کردند و ازتوش امثال فیدل کاسترو و نظایر ان بیرون امد ... کشور مردم های فقیر و رهبران مرفه خودنمای توخالی .

درایران اگر جمهوری اسلامی سقوط کند که میکند طبعا هفته و ماه اول باید کلیه جنایتکاران به اشدمجازات برسند و دراین شکی نیست اما به هیچوجه نباید از نطام جمهوری دورشد وبه سمت عناوین اشغال دیگررفت .

جمهوری مبتنی بر لایئک و کوناه کردن دست دین از دولت  هدف اصلی است  باید پایه ای را ریخت که تا ابد اسلام نتواند کمر قدرت راست کند .

خاکزاد

ناشناس گفت...

اقا دبیرکل جزب سکولاردموکراتها رسما و به دفعات گفته هدف ما سرنگونی نظام نیست ... من نمیدونم چه اصراریه که به مطالب این حزب توجه بشه ؟
مگه مریضیم یا دوست داریم مریض باشیم ؟
حتی اقای بهبهانی هم تاحالا چندین دفعه اعلام کرده هدف سرنگونی نظام نیست ...
من نمیدونم درجه نادانی تا کجا باید باشه که وقتمونو بزاریم نشست سکولاردموکرات گوش کنیم !!!
حامد

حامد

ناشناس گفت...

پدیده هایی که دردنیا تجربه نشده است .

از ان جمله است دهها اپوزوسیون بمدت ۴۰ سال درخارج کشور و همچنان با ادعای داشتن پایگاه مردمی و رهبری ذیصلاح ! پس کجایند این پایگاه اجتماعی که ۴۰ سال به ادعای اپوزوسیون خارج اهمیت ندهند و لبیک نگویند اما خودشان بدون هیچ سازمان و حزبی همواره مبارزه کنند و نلفات بدهند و درمیدان و زندان چون شیر برزمند و روسری سرچوب کنند و تطاهرات کنند و مرگ بردیکتاتوربگویند و خون بدهند اما حتی برای یکبارهم پرچم و نشان و شعار اپوزوسیون مدعی را دردست نگیرند !!! این پدیده ای است نادر درجهان هستی !

 راستی علت چبست ؟

علت ان است که ملت و مبارزین داخل کشور از همه اپوزوسیونهای مدعی پیشتازتر و جلوتراست ولاغیر .

شاهران هم هزاران زندانی سیاسی هستند که به هیچیک از اپوزوسیونها وابستگی ندارند و علیه کلیت نطام اصولگرا و اصلاح طلب قد علم کرده اند و حتما پیروز خواهندشد .

حامد

ناشناس گفت...

اقا سربازای امام زمان را آتش به اختیار و سعیدطوسی را الت به اختیار کردند .