مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ دی ۲۱, جمعه

تائودا.یاداشتهای فلسفی اسماعیل وفا یغمائی. یاداشتهای اول تا چهارم

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اعتراف :

در سال ۵۷ هنگامیکه در خیابانها شعار میدادم و مرگ برشاه میگفتم ته دلم نگران بود که پتروشیمی ما متوقف میشود و پتروشیمی عربستان میتواند بازار  فروش محصولات  را بدست اورد و همانطورهم شد و بسیار موارد مشابه دیگر .

حالا شکی ندارم که انقلاب ۵۷ یک نکبت بود و یک بازئ شطرنج که با کشاندن مردم به خیابان انجام پذیرفت . ابرقدرتها دنبال جنگ مذهبی شیعه و سنی در خاورمیانه بودند و ما اصلن توباغ نبودیم که بفهمیم . ما فقط روی ویژگی های استبدادی خود امام امام میکردیم و سینه مخالف میدریدیم .

کاش بختیاررا درک کرده بودیم .