دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۸ خرداد ۱۶, پنجشنبه

از جمشیدوضحاک تا پهلوی وخمینی.با شرکت میرزایی،آناهید،اربابی،یغمایی و مانی

۱ نظر:

مسعودعالمزاده/پاريس گفت...

۱۹ خرداد ۲۵۷۸ ايرانى / ۹ ژوئن دوهزارونوزده/مسعودعالمزاده/پاريس


... کاربردفضاى بردارى درشاهنامه ! ...

پاينده باشيدودست همه تون دردنکنه.دارين گنج زيرخاکى درميارين.


به روز نبرد آن یل ارجمند
به شمشیر و خنجر به گرز و کمند
برید و درید و شکست و ببست
یلان را سر و سینه و پا و دست

ظاهرن ادبابه اين ميگن "لفّ و نشر"

اين دوبيت رو به زبان رياضى ميشه اينجور فشرده کرد :

مجموعه ى سه تايى (ابزار،فعل،مورد)

رو اِعمال کن روى سه بردار :

(شمشیر،خنجر،گرز،کمند)
(سر،سینه،پا،دست)
(بریدن،دریدن،شکستن،ببستن)

تابشه :

در روز نبرد آن یل ارجمند به شمشیر سر یلان را برید و به خنجر سینه شان را درید و به گرز پاهایشان را شکست و به کمند دست هایشان را ببست !


پاينده باشيد !