دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۸ فروردین ۱۷, شنبه

ای رهبران کجائید اسماعیل وفا یغمائی

ای رهبران کجائید. ای رهبران گریخته، فراری، بو گرفته و زنگ زده !حراف،عقب مانده،عاجز از اندیشیدن،فقط نگران خود، راحت طلب،فقط من! بعد از چهلسال در خارج بودن ذره ای از گند و تعفن سابق رها نشده کجائید؟؟؟؟؟؟؟؟ایران زیر ظلم مشتی ملای بی ناموس و دین پلید و گندشان ویران شد کجائید؟؟؟؟مردم دارند نعره مرگ بر ملا میکشند شما هنوز از یک اتحاد عاجزید ...کجائید؟؟؟ایران سه هزار ساله دارد نابود میشود کجائید ؟
اسماعیل وفا یغمائی
دریا به غرش آمد،با نعره های توفان
اینک خروش ملت،در کوچه و خیابان
اینک تمام خورشید!، اینک تمام جنگل!
اینک تمام تندر، مجموع آذرخشان
اینک تمام دریا،با موجهای چون کوه

اینک هر آنچه ابرست، اینک هر آنچه باران
این اوست آنکه خواند: آزادی بزنجیر
با صد هزار فریاد، باز از گلوی ایران
از قله های «البرز» تا« شیر کوه» و «کرکس»
ازپهنه «بشاگرد»، تا ارتفاع «تفتان»
از ساحل «ارس» تا، «اروند رود» و «کارون»
از پهنه »خزر» تا، «ایرانخلیج» و «عمان»
«ایرانخلیج» گویم کز فارس نیست کو هست
میراث ترک و کرد و لرها و ترکمانان
میراث اهل طالش میراث گیل گیلان
یا مردم سکستان یا اهل خوبدستان
ما گرچه فارس یا ترک،نوشیده ایم زآغاز
شیر برادری از یک مادر و دو پستان
این مام ماست اینک،خنجر به پشت و خونین
در زیر تیغ و طعن دزدان و زن بمزدان
مشتی عمامه بر سر،تخم حرام تاریخ
پروردگان افعی درخاک کژدمستان
پروده ی رذالت،سر تا به پا شقاوت
زنده به قتل و داروسرکوب و بند و زندان
آئینشان خرافات آفت ترین آفات
چون لشکر ملخ در زیباترین گلستان
این مام ماست اینک! رودابه ی خجسته
چون شیر شرزه دررزم افشانده یال و غران
این اوست انکه خواند از نای ما نوای
پیروز باد ملت جاوید باد ایران
این اوست آنکه جنگد، اندر پی رهائی
در هر سرا و خانه،درکوچه، کوی میدان
در رشت ویزد و تبریز،در تربت و طبس تا
قزوین و خاش و زابل، شهر ری و سراوان
این اوست انکه خواند، یکصف شوید یکصف
یعنی تمام ایران، در جنگ با فقیهان
یعنی تمامت نور در جنگ با سیاهی
یعنی تمام یزدان ضد تمام شیطان
این ملت است ملت، این میهن است میهن
برخاسته خروشان، آماده و بفرمان
اما شما کجائید؟تا رهبری نمائید؟
ای رهبران پیدا ای رهبران پنهان

۱۲ نظر:

ناشناس گفت...

مرسی با تمام وجود .
خاکزاد

ناشناس گفت...

رهبران در کوران مبارزات داخلی درمیدان و زندانند و صیقل خواهندخورد و لاغیر.

ناشناس گفت...

همین رهبران خودخوانده بی بته ۴۰ ساله که با منم منم منم گفتنشان و ایجاد تفرقه در جنبش درحال خدمت به رژیم هستند( اگاهانه یا نااگاهانه فرقی نمیکند ) نتیجه که چنین بوده .
واگر گهگاهی جنبشی برعلیه کلیت جمهوری اسلامی با شعارهای غیر مذهبی شکل گرفته بواسطه نسل جوان کنونی در داخل کشوربوده است که اتفاقا تره هم برای مدعیان رهبران خود خوانده خورد نمیکنند .
چرا ؟
چون میفهمند درد کجاست و درمانش چیست.
میدانند درد از اسلام است و پیروان ان چه درقدرت وچه در عزلت !

ناشناس گفت...

ازموقعی که امریکا تصمیم گرفته سپاه را در لیست تروربستی قراربده فرماندهان سپاه راه افتادن قاطی سیل زدگان نقش مردمی و عکس سلفی با لباسهای خاک و گلی میگیرند . عجب فیلمی هستند این مارمولک ها. عجب.
تا دیروز مردم را توخیابون میزدند امروز رفتن قاطی سیل زدگان! عجب ارتیستهایی هستند .

ناشناس گفت...

ازموقعی که امریکا تصمیم گرفته سپاه را در لیست تروربستی قراربده فرماندهان سپاه راه افتادن قاطی سیل زدگان نقش مردمی و عکس سلفی با لباسهای خاک و گلی میگیرند . عجب فیلمی هستند این مارمولک ها. عجب.
تا دیروز مردم را توخیابون میزدند امروز رفتن قاطی سیل زدگان! عجب ارتیستهایی هستند .

ناشناس گفت...

درشرایط کنونی جامعه ایران به پیشنازانی نیاز داره که مانند بابک خرمدین جربزه مبارزه با حکومت اسلامی را داشته باشن و خودشونم هیچ نقش و نگار اسلامی نداشته باشن و با هویت ایرانی درمیدان رزم و پیکار بی امان پا به پای نسل عاصی کنونی با دشمن ایده الوژیک قدار بجنگند و چنین شده است و گسترش نیز خواهدیافت .
وحشت رژیم ملایان حاکم و اپوزوسیونهای مدعی ایده الوژی اسلامی از همین دورنمای شورآفرین است .

ناشناس گفت...

نمیخوام اسم ببرم اما درحال حاضر چندتا رهبر درخارج ازکشورداریم که سنگ مردم را به سینه میزنند اما مردم سنگ انان را به سینه نمیزنند !

درداخل کشورهم یک رهبردهریم که مردم نه تنها قبولش ندارن بلکه هرروز علیهش شعارهم میدهند . خلاصه رهبرشدن و رهبرماندن شده یه شغل !
جالبه این رهبران پرمدعا همگی یجورایی مسلمان هم هستند و چاکران و چاپلوسانی را دراطراف خوددارند . ویژگی مشترک این رهبران این است که پایگاه اجتماعی ندارند از رهبرجمهوری اسلامی بگیر تا رهبر اپوزوسیونیش.

ناشناس گفت...

خدا وجود ندارد، محمد عرب بود، محمد بچه باز بود، خدا وجود ندارد، بهشت و جهنم دروغ است، خدا وجود ندارد. حسين عرب بود، حسن هم عرب بود، ، خدا وجود ندارد.

ناشناس گفت...

خیلی سریع بگویم که در سایت مجاهدین مقاله بازیافت یک مردار ( پاسخ به دعاوی بهمن بازرگانی) تحت عنوان شماره ۲ منتشرشده که اولا مدعی شده اند که بایا در عملیات شهرام پهلوی سلاح داشته یعنی عمل کننده بوده درحالیکه این دروغ محض است و مشکین فام مسلسل بدست داشت و اصلن طرح عملیات و فرماندهی ان با خود مشکین فام بود که نتیجه نداد چون شهرام پهلوی برخلاف تصور مقاومت کرد و غیره . بنده به بهمن بازرگانی و حرفهای او کاری ندارم و برایم مهم نیست چون خودم دقیق حقیقت را میدانم . اصلن تبریشم چی و داوری و احمدی که خودشان را نخودآش کرده اند در ان ایام جزو تیم عملیات نبودند که ولی طوری مسائل را مطرح میکنند که گویا همه کاره دران ایام بوده اند . حتی کلیه عملیات مسلحانه بدون آیه روی آرم توسط مارکسیستهای سازمان به رهبری بهرام و شهرام در دهه ۵۰ انجام شد که ابریشمچی و داوری ناجوانمردانه خودشان را قاطی ماجرا میکنند و در جیب خود میریزند و انگار حقیقت خمیری در دست بی مقدار انان است هرچه دلشان میخواهد سابقه سازی میکنند و چون روباه دم خودرا شاهد میاورند . اصلن اینها تو زندان به جنبش مسلحانه خیانت میکردند و مرکزیت درست کرده بودند و حالا انگار نه انگار .
یک مشت "انقلابی" ولی دروغگو و رده طلب .
انگارهرکس زندان بوده راست میگه! تبریشمچی و داوری رذیلانه مسایل دهه ۵۰ را طوری تعریف میکنند که انگار تاریخ را قراره به دل خود بنوبسند و این بی مایگی و پستی است . بابا در عملیات شهرام پهلوی جزو عمل کننده ها نبود و تنها مشکین فام مسلسل داشت اما امروز مشکین فام نیست و این اپورتونیستهای مذهبی هر گوهی که به دهنشون میاد میگن از دروغ تا گنده گویی .
دارم به این میرسم که واقعا وجود این اشعالهای رده طلب دقیقا به نفع جمهوری اسلامی است چون از جنس یکدیگرند هردو دروغگو و وقیح و فرصت طلب .

ناشناس گفت...

نطق های اباطیل !
من که خوب حالیمه ! برادرا ذهنشون کجا بود ؟ طایفه خواهرها فکرشون کجابود؟
از کل مطلب فوق همون بخش اولش حقیقت داره که میگه من که خوب حالیمه ! یعنی مسائل جنسی خوب خوب حالیمه ! از این اعتراف ناخوداگاه مستندتر چیزی نداریم ! حالا فکرشو بکن ازدواج مجدد اندر مجدد ایشون و انقلاب ایده الوژی بخاطر مبارزه باشه !!!
اینا قراره رهبر باشن ؟؟؟ بقول حضرت علی علیه السلام فیا عجبا !
عجب احمق هایی بودیم ما که خودمونو و جوونی مونو و زندگی مونو بجای مبارزه اصولی با ارتجاع اسیر شعروشعار و جنسیت آتشین یک فرصت طلب ننه من غریبم باز کردیم . طرف خودش دهره میگه جنسیت حالیشه و خوبم حالیشه ! بعد ما برای ازدواجش مجدد اندر مجددش داستانهای حماسی میساختیم . درواقع ما ساده نبودیم بلکه مشنگ بودیم . فیا عجبا عجبا عجبا .
هرچه مارا بکشید ما درازتر میشویم !
کسی که گول خمینی را بخوره حتما گول زائیده ایده الوژیک اونو هم میخوره .

ناشناس گفت...

وقتی سازمان مجاهدین به نمازجمعه میگه نمایش جمعه ! یعنی با اصل نمازجمعه مشکل نداره بشرطی که امام جماعتش خودش باشه ! از این دم خروسها فراوان در زیر عبای مجاهدین وجود داره ! باید دقت کنی تا ببینی .
واما مردم با اصل نمازجمعه مشکل دارند بطوریکه بارها در مقایل نمازجمعه شعارداده اند پشت به دشمن رو به میهن !
من میدونم دارم چی میگم .
اونهایی که نمیدونن باید بیشتر به گافهای اخوندی مجاهدین مذهبی دقت کنن .

ناشناس گفت...

ضعیف شدن سپاه یعنی ضعیف شدن در سرکوب ملت و این یعنی یک گام به جلو بسوی عدالت و آزادی .