تروریست های تندروی اسلامی مانند القائده و طالبان و داعش و…. از زیر بوته سر بر نیاورده اند. این جنایتکاران آدمخوار،  دسته گلی است که امریکا و برخی متحدان آن به آب داده اند. آنها تلاش کردند که بوسیله این گروهها به خواسته های اساسی خود در خاورمیانه برسند و تا حدودی زیادی نیز رسیدند ولی نه از راه انسانی بلکه به قیمت هست و نیست بسیاری از بیگناهان. …. ادامه »