دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ مهر ۱, پنجشنبه

در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنائی های آن.بخش ا ول تا سی ام

در شناخت هویت ملی و تاریکیها و روشنائی های آن بخش  سی ام درجستجوی شناخت اندیشه فلسفی و جهانبینی فردوسی قسمت 2  

جدید.در شناخت هویت ملی و تاریکیها و روشنائی های آن قسمت بیست و نهم. در شناخت فردوسی کبیرستون بالا بلند هویت ملی. بخش دوم

در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنائی های آن. قسمت بیست وهشتم ..

در شناخت هویت ملی و تاریکیها و روشنائی های آن.بخش بیست و هفتم

در شناخت هویت ملی وتاریکیها و روشنائی های آن. بخش بیست وششم

در شناخت هویت ملی و تاریکیها و روشنائی های آن. قسمت بیست وپنجم

برای خواندن بخش یک تا بیست و چهار کلیک کنید

در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنائی های آن. قسمت بیست وچهارم

جدید.در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنائی های آن.قسمت بیست وسوم 

جدید.در شناخت هویت ملی و تاریکیها و روشنائی های آن. بخش بیست و دوم.

 .در شناخت هویت ملی و تاریکیها و روشنائی های آن. بخش بیست ویکم

جدید. فیلم.در شناخت هویت ملی و تاریکیها و روشنائی های آن. بخش بیستم

جدید. فیلم.در شناخت هویت ملی و تاریکیها و روشناپیهای آن. بخش نوزدهم 

در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنائی های آن. بخش هجدهم دهم

جدید.در شناخت هویت ملی و تاریکیها و روشنائی های آن. بخش هفدهم

جدید.در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنائی های آن قسمت پانزدهم 

۲ نظر:

مسعودعالمزاده (ارسلان)/پاريس گفت...

۸ فروردین ۲۵۸۰ ايرانى ۲۸ مارس ۲۰۲۱ مسعودعالمزاده (ارسلان) پاريس

رای بی رای

ناشناس گفت...

رای دادن در جمهوری اسلامی اوج حماقت است
هر رای اول این را مشخص می کند که “من” نوعی جمهوری اسلامی قانون شریعه و اصل و اساس قانون مردم ستیزش را قبول دارم فقط می گویم پالان این “خر” عفریت را عوض کنید
رای بی رای